News for Teachers

Gaeloideahas Nuacht

Gaeloideachas publishes news here regularly, as well as fortnightly email newsletters for naíonraí, primary and post-primary schools. You can register to receive these newsletters below. Keep an eye too on our social media accounts, and share your news with us by emailing eolas@gaeloideachas.ie.

Nuachtlitir an Iar-bhunleibhéil

23 MF 2020: Léigh an nuachtlitir is déanaí don iar-bhunleibhéal anois: https://mailchi.mp/1a73969607d1/nuachtlitir-an-iar-bhunleibhil-22-men-fmhair-2020 San eagrán seo: Tús curtha le Seimineáir an Fhómhair Fógra Uasdhátú ar leathanach Oideachas Gaeltachta...

read more

Nuachtlitir an Bhunleibhéil

22 MF 2020: Léigh an nuachtlitir is déanaí don bhunleibhéil https://mailchi.mp/6043642ec19d/nuachtlitir-an-bhunleibhil-22-men-fmhair-2020 San eagrán seo: Tús Curtha le Seiminéair an Fhómhair Fógra Uasdhátú ar Leathanach Gaeltachta...

read more

30.09.2020 – Uimhearthacht agus Mata

Téama: Comhrá matamaitice a chothú trí thascanna “urlár íseal, síleáil ard” Dírithe ar: Muinteoirí bunscoile Am agus áit: 30 Meán Fómhair, 19.00, Zoom Aoichainteoirí: Pádraig Ó Conchubhair, Gaelscoil Bhrian Bóroimhe Is ceardlann speisialta í seo atá á cur ar fáil ag...

read more

Clár Sheimineáir an Fhómhair 2020

Seo daoibh clár na seimineár atá á chur a fáil ar Zoom ag Gaeloideachas go dtí deireadh na bliana 2020. Déanfar taifead ar na seimineáir seo uile agus is féidir teacht ar ár gcéad cheann ó 16 Meán Fómhair anseo. Freastalóidh na seimineár seo ar an mbunleibhéal agus ar...

read more

Nuachtlitir na Naíonraí: 17 MF 20

Léigh an nuachtlitir is déanaí do Naíonraí anseo anois! https://mailchi.mp/bb8158e1fe5d/nuachtlitir-na-naonra San eagrán seo: Tae & Plé thar Zoom Póstaeir Nua Tacaíochtaí do Thuismitheoirí Nua Tacaíochtaí agus Treoir ón RLGÓ Seimineáir Eolais agus Suirbhéanna na...

read more

Slua le Bua na nÓg, Coláiste na bhFiann

Tá an dara chomórtas tallaine ar líne de chuid Cumann na bhFiann do dhaoine óga ‘Slua le Bua na nÓg’ (féach póstaer ceangailte). Tá sé oscailte do daoine le Gaeilge labhartha idir 9-12 bl. d’aois le duaischiste de €1,000/£905 Tá gach eolas ar fáil...

read more

FÉACH SIAR: Scaradh Teanga & Scaradh Sóisialta

https://www.youtube.com/watch?v=thFKMK1uaGs&feature=youtu.be Tá an seimineár seo ar fáil ar YouTube agus ar ár suíomh anois d'éinne nach bhfuair an deis freastal ar an oíche nó gur mhaith leo breathnú siar ar na rudaí a luadh ann. Faigh sleamhnáin an tseimineár...

read more

Diantumadh éifeachtach san Iar-bhunscoil

Téama: Scaradh teanga agus scaradh sóisialta: Tábhacht an diantumtha agus straitéisí praiticiúla ina leith ag leibhéal na hiar-bhunscoile Dírithe ar: Múinteoirí iar-bhunscoile Am agus áit: 22 Meán Fómhair, 19.00, Zoom Aoichainteoirí: Sarah Ní Dhuinnín, Coláiste Mhuire...

read more

Seimineár do Mhúinteoirí & Príomhoidí 16 MF 2020

Scaradh teanga agus scaradh sóisialta: Tábhacht an diantumtha agus straitéisí praiticiúla ina leith Dr T.J. Ó Ceallaigh, Coláiste Mhuire gan Smál Anna Ní Chartúir, Scoil Sailearna Dónal Ó hAiniféin, Gaelscoil Mhíchíl Cíosóig Beidh ceardlann thábhachtach ar siúl ag...

read more

08 MF 2020: Nuachtlitir an Iar-bhunleibhéil

Seo daoibh Nuachtlitir an Iar-bhunleibhéil is déanaí, 8 Meán Fómhair 2020 – lean na naisc thíos. San eagrán seo: Fáilte & Scoileanna Nua Sábháilteacht & Folláine sa Scoil Sa Rang Ardteist 2020 & 2021 An Polasaí don Oideachas Gaeltachta Clár Oibre...

read more

Nuachtlitreacha Gaeloideachas

* de dhíth | indicates required

Nuachtlitir | Newsletter:


Formáid | Format


Léigh siar | View previous newsletters