News for Teachers

Gaeloideahas Nuacht

Gaeloideachas publishes news here regularly, as well as fortnightly email newsletters for naíonraí, primary and post-primary schools. You can register to receive these newsletters below. Keep an eye too on our social media accounts, and share your news with us by emailing eolas@gaeloideachas.ie.

Seirbhís Chomhairleach na Cigireachta don Churaclam

Tá an Chigireacht ag soláthar seirbhís chomhairleach, ghutháin agus ríomhphoist atá tiomnaithe do scoileanna atá ag feidhmiú i dtimpeallacht chianda. Tá tacaíocht ar fáil 5 lá sa tseachtain, 09:00 - 17:30 do phríomhoidí agus do mhúinteoirí i leith na rudaí seo thíos:...

read more

Press release: Specification for Leaving Certificate Irish

For immediate release 24.02.2021 Specification for Leaving Certificate Irish - crucial that consultation period be extended as well as analysis of Junior Cycle Specification undertaken.  Gaeloideachas welcomes yesterday’s publication of the new draft specifications...

read more

Folúntas: Príomoide á earcú i mBaile Átha Cliath Thiar

Is Gaelscoil nuabhunaithe de chuid An Foras Pátrúnachta í Gaelscoil Lir a bhfuil éiteas ilchreidmheach aici. Is mian linn duine cumasach agus fuinniúil a cheapadh mar Phríomhoide scoile. Ní mór go mbeidh sárscileanna ceannaireachta, cumarsáide agus bainistíochta ag an...

read more

3 new Irish-medium primary schools to open this September

For immediate publication 23.02.2021 Gaeloideachas warmly welcomes the announcement by the Minister for Education, Norma Foley, that An Foras Pátrúnachta has been awarded the patronage of the new Irish-medium primary schools which will open this year to serve the...

read more

Online tutor wanted

Online weekly Irish language classes requested for 6-year-old child (beginner level). Contact: Rita 087 1717849

read more

Bróga Nua: Áiseanna don Seomra Naíonra

Tá acmhainní iontacha le fáil ó "Bróga Nua", leabhar le hÁine Ní Shúilleabháin do pháistí óga. 100 Rann agus Amhrán Gaeilge, roinnte de réir téamaí agus le aistriúchán Béarla agus treorach don mhúinteoir i mBéarla. Tá an leabhar feiliúnach do pháistí le húsáid iad...

read more

Rith Spúinse Rith ar fáil i nGaeilge ar Netflix

Bain Spraoi as bheith ag Foghlaim Gaeilge sa Dianghlasáil le SpongeBob an Scannán: Rith Spúinse Rith i nGaeilge ar Netflix Beidh tuismitheoirí atá ag streachailt leis an scolaíocht bhaile an-sásta a chloisteáil go bhfuil scannán Spongebob le fáil i nGaeilge anois ar...

read more

Tuarascáil Bhliantúil 2020

D’imríomar uile tionchar, inár gcáil phearsanta agus ghairmiúil, i mbealaí éagsúla sa bhliain eisceachtúil, aisteach a bhí sa bhliain 2020. Tar linn ar thuras go bhfeicfidh tú an tionchar a d’imir Gaeloideachas sa bhliain chéanna. Bliain ar leith a bhí ann, inar...

read more

Sraith Seimineár 23 Feabhra – 24 Márta.

Beidh sraith iontach seimineár ar líne ag Comhairle na Gaelscolaíochta amach idir 23 Feabhra agus an 24 Márta. Is féidir clárú do na seisiúin éagsúla ag na naisc thíos nó téigh chuig an suíomh anseo. Reactálfar gach seimineár ar Zoom agus rachaidh nasc amach roimh ré...

read more

  • Le do thoil, roghnaigh na nuachtlitreacha uile gur mian leat a fháil uainn. Is féidir do rogha a leasú ag am ar bith. / Please select all of the newsletters you’d like to receive from us. You can change your mind at any time.