Nuacht do Mhúinteoirí

Foilsíonn Gaeloideachas nuacht anseo go tráth rialta, chomh maith le nuachtlitreacha coicísiúla ar ríomhphost do naíonraí, bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna araon. Is féidir clárú leis na nuachtlitreacha seo a fháil thíos. Coinnigh súil orainn ar na meáin shóisialta chomh maith, agus tá lán-fháilte romhat scéalta a roinnt linn trí ríomhphost a sheoladh chuig eolas@gaeloideachas.ie.

FÉACH SIAR: Scaradh Teanga & Scaradh Sóisialta

https://www.youtube.com/watch?v=thFKMK1uaGs&feature=youtu.be Tá an seimineár seo ar fáil ar YouTube agus ar ár suíomh anois d'éinne nach bhfuair an deis freastal ar an oíche nó gur mhaith leo breathnú siar ar na rudaí a luadh ann. Faigh sleamhnáin an tseimineár...

Leigh

06.10.2020 – RSO sa Bhunscoil

Téama: Comhoibriú, modhanna agus straitéisí le tacú le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu sa bhunscoil Dírithe ar: Muinteoirí bunscoile Am agus áit: 6 Deireadh Fómhair, 19.00, Zoom Aoichainteoirí: Dr Ciara Uí Chonduibh, Scoil Uí Ghramhnaigh Déanfar...

Leigh

30.09.2020 – Uimhearthacht agus Mata

Téama: Comhrá matamaitice a chothú trí thascanna “urlár íseal, síleáil ard” Dírithe ar: Muinteoirí bunscoile Am agus áit: 30 Meán Fómhair, 19.00, Zoom Aoichainteoirí: Pádraig Ó Conchubhair, Gaelscoil Bhrian Bóroimhe Is ceardlann speisialta í seo atá á cur ar fáil ag...

Leigh

Diantumadh éifeachtach san Iar-bhunscoil

Téama: Scaradh teanga agus scaradh sóisialta: Tábhacht an diantumtha agus straitéisí praiticiúla ina leith ag leibhéal na hiar-bhunscoile Dírithe ar: Muinteoirí iar-bhunscoile Am agus áit: 22 Meán Fómhair, 19.00, Zoom Aoichainteoirí: Sarah Ní Dhuinnín, Coláiste Mhuire...

Leigh

Seimineár do Mhúinteoirí & Príomhoidí 16 MF 2020

Scaradh teanga agus scaradh sóisialta: Tábhacht an diantumtha agus straitéisí praiticiúla ina leith Dr T.J. Ó Ceallaigh, Coláiste Mhuire gan Smál Anna Ní Chartúir, Scoil Sailearna Dónal Ó hAiniféin, Gaelscoil Mhíchíl Cíosóig Beidh ceardlann thábhachtach ar siúl ag...

Leigh

08 MF 2020: Nuachtlitir an Iar-bhunleibhéil

Seo daoibh Nuachtlitir an Iar-bhunleibhéil is déanaí, 8 Meán Fómhair 2020 – lean na naisc thíos. San eagrán seo: Fáilte & Scoileanna Nua Sábháilteacht & Folláine sa Scoil Sa Rang Ardteist 2020 & 2021 An Polasaí don Oideachas Gaeltachta Clár Oibre...

Leigh

08 MF 2020: Nuachtlitir an Bhunleibhéil

Seo daoibh Nuachtlitir an Bhunleibhéil is déanaí, 8 Meán Fómhair 2020 - lean na naisc thíos. San eagrán seo: Fáilte Ar ais & Scoileanna Nua Sábháilteacht & Folláine sa Scoil Clár Oibre Gaeloideachas - MF go Nollaig ...agus rud amháin...

Leigh

Ballraíocht 2020-21

Is féidir Ballraíocht Gaeloideachas a fháil anois don scoilbhliain 2020-21! Táillí ballraíochta Is féidir le haon scoil atá ag cur oideachas lán-Ghaeilge ar fáil clárú le bheith mar bhall de chuid na heagraíochta. Costas €100 in aghaidh na scoilbhliana atá i gceist,...

Leigh

Póstaeir COVID don Iar-bhunscoil

Tá póstaeir eolais cruthaithe ag Gaeloideachas d'iarbhunscoileanna anois le cabhrú libh agus sibh ag déanamh gach iarracht bhur scoileanna a dhéanamh slán i dtaobh COVID-19 de. Tá teachtaireachtaí soiléire le feiceáil ar na póstaeir seo do dhaltaí scoile ar na bealaí...

Leigh

Nuachtlitreacha Gaeloideachas

* de dhíth | indicates required

 

 

Nuachtlitir | Newsletter:


Formáid | Format


Léigh siar | View previous newsletters