Nuacht do Mhúinteoirí

Foilsíonn Gaeloideachas nuacht anseo go tráth rialta, chomh maith le nuachtlitreacha coicísiúla ar ríomhphost do naíonraí, bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna araon. Is féidir clárú leis na nuachtlitreacha seo a fháil thíos. Coinnigh súil orainn ar na meáin shóisialta chomh maith, agus tá lán-fháilte romhat scéalta a roinnt linn trí ríomhphost a sheoladh chuig eolas@gaeloideachas.ie.

Áthas ar Gaeloideachas An Traein a athfhoilsiú

Tá an-áthas ar Gaeloideachas leagan uasdátaithe de An Traein a athfhoilsiú. Tá súil againn go mbeidh an lámhleabhar seo ina áis phraiticiúil luachmhar do mhúinteoirí naíonra agus bunscoile, mar aon le príomhoidí, agus go gcabhróidh sé leo clár aistrithe den scoth a...

Leigh

Scoileanna nua i dTeach Sagard agus Domhnach Bat

Cuireann Gaeloideachas fáilte mhór roimh na bunscoileanna nua a bheidh ag oscailt i 2020: Gaelscoil Lir i dTeach Sagard agus Gaescoil na Mara i nDomhnach Bat.  Féach thíos an fógra ón bhForas Pátrúnachta ina leith: A Chairde, GRMA as bhur dtacaíocht Gaelscoileanna a...

Leigh

Comórtas Ealaíne

Critéir agus Rialacha Tá dhá chomórtas ealaíne ann – ceann do naíonraí agus ceann do na bunscoileanna lán-Ghaeilge / Gaeltachta. Is ionann na critéir agus rialacha don dá chomórtas.  Roghnófar buaiteoir ó gach scoil bhliain – sé sin, páiste amháin ó naíonáin bheaga,...

Leigh

Oifigí Gaeloideachas ag dúnadh go sealadach

Beidh oifigí Gaeloideachas ag dúnadh inniu, 12 Márta agus ag athoscailt ar an 30 Márta, mura dtagann fógra malartach idir an dá linn. Beidh obair na heagraíochta, seachas ócáidí poiblí, ag dul ar aghaidh le linn na tréimhse seo agus beidh fáil ar an eagraíocht trí...

Leigh

Ócáid do thuismitheoirí i nGaillimh ar athló

Is oth linn a fhógairt go bhfuil an oíche eolais do thuismitheoirí maidir le Riachtanais Speisialta Oideachais a bhí le bheith sa Galway Bay Hotel ar an 26 Márta ar athló. Tá súil againn dáta nua a fhógairt go luath.  Déanfar cinneadh amach anseo maidir leis an dara...

Leigh

Cruinniú Tábhachtach do Phríomhoidí Bunscoile

Tá an próiseas tosaithe d’fhorbairt na bpolasaithe iontrála nua a bheidh i réim do Mheán Fómhair 2021, agus tá doiléire ag baint leis an mbrí a bhaineann leis an bhfoclaíocht agus na himpleachtaí praiticiúla ag leibhéal na scoile mar a bhaineann le ceist na Gaeilge...

Leigh

Taighde nua ar thacaíochtaí riachtanacha do dhaltaí

Tá taighde luachmhar ar thacaíochtaí riachtanacha do dhaltaí le riachtanais bhreise oideachais i scoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge leis an Dr Sinéad Andrews, Ollamh Cúnta, Scoil an Oideachais Ionchuimsithigh agus Speisialta, Institiúid Oideachais OCBÁC ar fáil...

Leigh

Sparánachtaí Taighde & Scéimeanna Maoinithe COGG

Tá scéimeanna maoinithe áiseanna agus taighde 2020 COGG ar oscailt anois. Tá deiseanna iontacha ann do dhaoine a bhfuil suim acu taighde a dhéanamh nó áiseanna a fhorbairt i réimse leathan ábhar - riachtanais speisialta oideachais agus tacaíocht foghlama ina measc. Tá...

Leigh

Nuachtlitreacha Gaeloideachas

* de dhíth | indicates required

 

 

Nuachtlitir | Newsletter:


Formáid | Format


Léigh siar | View previous newsletters