Ábhar Bolscaireachta

Cuireann Gaeloideachas ábhar bolscaireachta saor in aisce ar fáil maidir le buntáistí an tumoideachais, ón naíonra go bhunscoil go hiar-bhunscoil. Is féidir gach ceann de na foilseacháin a íoslódáil mar PDF thíos. 

Is féidir le tuismitheoirí agus caomhnóirí leaganacha clóite a lorg, saor in aisce, ach teagmháil a dhéanamh linn ar eolas@gaeloideachas.ie nó 01 8535195.

Naíonra

Bunscoil

Publications that are out of print: 

Iar-bhunscoil

Tá cóipeanna clóite ar fáil ach amháin do naíonraí a roinn staitisticí bliantúla le Gaeloideachas, agus ar fáil do scoileanna a bhfuil ballraíocht reatha acu leis an eagraíocht. Is féidir iad a ordú tríd an bhfoirm thíos a chomhlánú. Níl aon chostas orthu, agus déanfaimid d’ordú a dheimhniú leat agus a sheoladh chugat sa phost. Tá fáilte romhat teagmháil a dhéanamh linn le haon cheist, eolas@gaeloideachas.ie nó 01 8535195. 

Ordaigh ábhar bolscaireachta agus foilseacháin