Folúntais

An bhfuil folúntas le fógairt ag do scoil nó naíonra? Is féidir an t-eolas a sheoladh chuig eolas@gaeloideachas.ie agus crochfar an fógra anseo gan mhoill.

Folúntas sa Naíonra

Naíonra Céimeanna Beaga  Cathair na Mart, Contae Mhaigh Eo, ag earcú stúirthóir naíonra faoi láthair. Is gá go mbeidh FETAC leibhéal 5 i gcúram leanaí agus cumas maith sa Bhéarla agus Gaeilge ag an duine. Is gá go mbeidh siad in ann obair mar chuid d'fhoireann. Is...