Folúntais

An bhfuil folúntas le fógairt ag do scoil nó naíonra? Is féidir an t-eolas a sheoladh chuig eolas@gaeloideachas.ie agus crochfar an fógra anseo gan mhoill.

Folúntas: Naíonra Montessori, Leamhcán

Folúntas: Naíonra Montessori, Leamhcán

Tá Naíonra Montessori i Leamhcán ag lorg Múinteoir Montessori a bhfuil Gaeilge mhaith labhartha aige/aici do thús mhí Mheán Fómhair. Ag tosú mí Mheán Fómhair 2020 Uaireanta 9.15 - 4.45. Am téarma nó conradh lánaimseartha. Gaeilge labhartha riachtanach Cáilíocht...

Folúntais: Stiúrthóir Cúnta

Folúntais: Stiúrthóir Cúnta

Dualgais agus Freagrachtaí Bheith freagrach do pháistí ó lá go lá.  An scéim ECCE a threorú don Naíonra. Chun ardchaighdeán cúram a chinntiú sa Naíonra. Curaclam a fhorbairt de réir Aistear agus Síolta. Pleananna fadtéarmacha, meántéarmacha agus fadtéarmacha a ullmhú....

Folúntas: Príomh Stiúrthóir, Naíonra Cholmcille

Folúntas: Stiúrthóir, Naíonra Cholmcille

Dualgais agus Freagrachtaí | Duties and Responsibilities Bheith freagrach do pháistí ó lá go lá. Take day to day responsibility for children. Chun ardchaighdeán cúram a chinntiú sa Naíonra. Ensure high standards of care at the Naíonra.  Curaclam a fhorbairt de réir...