Staitisticí

Bailíonn Gaeloideachas staitisticí ó na naíonraí lasmuigh den Ghaeltacht chuile bhliain. Cabhraíonn na staitisticí seo linn pleanáil straitéiseach a dhéanamh ar fhorbairt agus riachtanais na hearnála, agus tacaíocht éifeachtach a chur ar fáil do na naíonraí.

Tá sé mar sprioc againn eolas cruinn agus cuimsitheach a sholáthar don phobal maidir leis an earnáil. Foilseofar staitisticí ginearálta dá réir, ach faoi pholasaí Gaeloideachas ní chuirfear eolas faoi aon naíonra ar leith ar fáil go poiblí, nó d’aon tríú pháirtí gan cead i scríbhinn a fháil ón naíonra roimh ré.

Naíonraí

Tugann an t-eolas seo léargas dúinn ar earnáil bríomhar agus an t-éileamh mór ar a seirbhísí, agus táimid an-bhuíoch de na seirbhísí as an eolas roinnt linn.

Baileofar staitisticí don naíonra bhliain 2020-2021 i Márta 2021 agus beidh siad ar fáil anseo níos déanaí sa téarma.

  • Soláthraíonn Gaeloideachas seirbhísí agus tacaíochtaí do 180 naíonraí lasmuigh den Gaeltacht
  • Tá na naíonraí seo ag soláthar do 5515 leanaí thar 283 seisiún
  • Tá liostaí feithimh ag 76 naíonra
  • Tá 99 naíonra comhlonnaithe le bunscoileanna lán-Ghaeilge
  • Fostaíonn na naíonraí breis agus 500 múinteoirí naíonra, agus tá cáilíocht Teastas Eorpach na Gaeilge ag 103 acu
  • As na 5515 leanaí, labhraíonn 129 teanga bhaile eile seachas Béarla nó Gaeilge, agus tá Riachtanais Speisialta Oideachais ag 163 dóibh

Tá eolas ar fáil thíos maidir le líon na scoileanna agus líon na ndaltaí sna scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ar bhonn 32 contae, de réir an eolais is déanaí atá ar fáil dúinn.

Is í an Roinn Oideachais atá freagrach as staitisticí a bhailiú ó na scoileanna uile sna 26 contae, scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta san áireamh. Tá eolas níos cuimsithí ar fáil ach teagmháil a dhéanamh leis an Rannóg Staidrimh sa Roinn le fiosrúcháin: 01-8892311 nó statistics@education.gov.ie.

Táimid buíoch de Chomhairle na Gaelscolaíochta, a roinneann eolas ginearálta linn maidir le staitisticí na scoileanna lán-Ghaeilge sna 6 contae.

Bunscoileanna

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Rannóg Staidrimh sa Roinn Oideachais & Scileanna le fiosrúcháin: 01-8892311 nó statistics@education.gov.ie

26 co. lasmuigh den Ghaeltacht Gaeltacht 26 co. iomlán 6 co. iomlán Iomlán
Daltaí 37,500 7,360 44,860 4,661 49,521

Scoileanna

153 105 258 35 293

Iar-bhunscoileanna

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Rannóg Staidrimh sa Roinn Oideachais & Scileanna le fiosrúcháin: 01-8892311 nó statistics@education.gov.ie

26 Co. lasmuigh den Ghaeltacht Gaeltacht 26 Co. iomlán 6 Co. iomlán Iomlán
Daltaí
11,951 3,832 15,783 1,675 17,458

Scoileanna

47 29 76 5 81

 

Foinsí eolais eile: