Nuacht do Thuismitheoirí

Foilsíonn Gaeloideachas nuacht anseo go tráth rialta, chomh maith le nuachtlitreacha coicísiúla ar ríomhphost do naíonraí, bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna araon. Is féidir clárú leis na nuachtlitreacha seo a fháil thíos. Coinnigh súil orainn ar na meáin shóisialta chomh maith, agus tá lán-fháilte romhat scéalta a roinnt linn trí ríomhphost a sheoladh chuig eolas@gaeloideachas.ie.

Scéim Cáilíochta an Ionaid Tacaíochta Teaghlaigh 2023-2024

Tá an-fhás agus forbairt tagtha ar an ITT in Indreabhán le blianta beaga anuas, agus bíonn an-éileamh ar ár seirbhísí uileag. Táthar ag earcú oibrithe nua faoi láthair ach tá ganntanas oibrithe luathbhlianta san earnáil trí chéile.

Mar sin, is cúis áthais a fhógairt go bhfuil Scéim Cáilíochta an Ionaid Tacaíochta Teaghlaigh á seoladh le haghaidh 2023-2024. Scéim nua í seo a chuirfidh sparánacht ar fáil chun cáilíocht a bhaint amach i bhFoghlaim agus Cúram na Luath-Óige, cáilíocht a theastaíonn chun oibriú in ionad cúraim leanaí.

Leigh

Tá an Samhradh linn agus leathanach nua d’áiseanna ar fáil

Nach bhfuil sé go deas go bhfuil an teocht tar éis ardú agus na plandaí ar fad faoi bhláth... tá an Samhradh linn faoi dheireadh! Mar is eol do chách beidh laethanta fliucha amach romhainn freisin agus do theaghlaigh le leanaí óga tá leabhrán dathúcháin dosna gasúir,...

Leigh

Rúin glactha ag an CGB is déanaí

Rún speisialta ag an gCruinniú Ginearálta Urghnách Éilíonn an Chomhdháil seo go leasófar bunreacht na heagraíochta le deis a thabhairt do naíonraí ballraíocht a ghlacadh le Gaeloideachas agus dá réir, rúin agus ainmniúcháin a chur chun cinn. Moltóir: Bord Stiúrtha...

Leigh

Lá Aibreáin agus leabhrán dathúcháin na Cásca

Is sean-nós iarrachtaí a dhéanamh bob a bhualadh ar dhaoine ar an gcéad lá d'Aibreán. Ní féidir a bheith muiníneach as gach rud atá i gcló ag an am seo ach amháin na rudaí atá ar ár leathanach dírithe ar áiseanna i nGaeilge do Lá Aibreáin agus na Scéalta Earraigh a...

Leigh

Comórtais Liteartha Don Scríbhneoir Óg

Tugann Comórtais Liteartha an Oireachtais deis speisialta do scríbhneoirí óga na Gaeilge. Tá Gaeloideachas rí-bhródúil as an maoiniú a dhéanann muid ar na comórtais greannán agus scripteanna scannán do dhaltaí scoile na Scoileanna Gaeltachta & Lán-Ghaeilge - ó...

Leigh

  • Le do thoil, roghnaigh na nuachtlitreacha uile gur mian leat a fháil uainn. Is féidir do rogha a leasú ag am ar bith.