Nuacht do Thuismitheoirí

Foilsíonn Gaeloideachas nuacht anseo go tráth rialta, chomh maith le nuachtlitreacha coicísiúla ar ríomhphost do naíonraí, bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna araon. Is féidir clárú leis na nuachtlitreacha seo a fháil thíos. Coinnigh súil orainn ar na meáin shóisialta chomh maith, agus tá lán-fháilte romhat scéalta a roinnt linn trí ríomhphost a sheoladh chuig eolas@gaeloideachas.ie.

Lá Fhéile Pádraig linn go luath ☘️

Níl ach dhá lá  fanta i bhFeabhra agus ní mór dúinn ar fad ár bpleananna do Lá Mór na hÉireann a críochnú. Mar chúnamh do mhúinteoirí agus do theaghlaigh tá leathanach inár sraith do fhéilte móra na scoilbhliana dírithe ar Lá Fhéile Pádraig. Tá idir chuir i láthair...

Leigh

Áiseanna ar líne do theaghlaigh 👨‍👩‍👧‍👦

Seo cáipéis le cuir síos ar roinnt áiseanna ar líne do theaghlaigh le clann óg i Naíonra nó i nGaelscoil. Tá cód MF (QR) curtha le gach nasc agus mar sin is féidir an cháipéis seo a scaipeadh mar PDF nó mar bhileog chlóite do thuistí. Bheadh an leathanach go maith mar...

Leigh

Leabhrán Dathúcháin an Earraigh

Tá bileog oibre agus leabhrán dathúchain nua nasctha le Lá Fhéile Bríde agus tús an Earraigh ar fáil anois i bhfoirm PDF ónár suíomh GaeilgeDonNaionra.ie agus ónár leathanach Lá Fhéile Bríde 🌱 Imbolc 🐮 Tús an Earraigh.

Leigh

Duine as gach deichniúr a labhraíonn Gaeilge gach lá

Alt deas dearfach le Pádraic Ó Ciardha ag Tuairisc inniu bunaithe ar anailís ar Dhaonáireamh 2022 agus ar Dhaonáireamh 2021 sna sé chondae. De réir na hanailíse labhraíonn 10% den 6.8 milliún duine, trí bliana d’aois agus níos sine, Gaeilge go laethúil, bíodh sin sa...

Leigh

Scannáin Nollag ar Cúla4

Táim cinnte go bhfuil a fhios ag 'chuile dhuine gur bunaíodh Cúla 4 mar bhealach teilifíse i mbliana ach b'fhéidir nach bhfuil an rogha iontach atá acu don Nollaig feicithe ag gach duine go fóill. Idir scannáin, cláracha Nollag agus bileoga oibre tá neart ann do gach...

Leigh

Bileoga oibre do leanaí óga i naíonraí agus sna bunranganna

Tá sraith nua de bhileoga oibre do dhaltaí óga ar fáil anois ar an suíomh www.GaeilgeDonNaionra.ie agus iad réidh don chlódóir i bhformáid PDF. Tá 12 íomhá ar ábhar na bileoige le dathú ar gach leathanach. I measc na gceann atá ar fáil faoi láthair tá trí cinn ar...

Leigh

  • Le do thoil, roghnaigh na nuachtlitreacha uile gur mian leat a fháil uainn. Is féidir do rogha a leasú ag am ar bith.