Nuacht do Thuismitheoirí

Foilsíonn Gaeloideachas nuacht anseo go tráth rialta, chomh maith le nuachtlitreacha coicísiúla ar ríomhphost do naíonraí, bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna araon. Is féidir clárú leis na nuachtlitreacha seo a fháil thíos. Coinnigh súil orainn ar na meáin shóisialta chomh maith, agus tá lán-fháilte romhat scéalta a roinnt linn trí ríomhphost a sheoladh chuig eolas@gaeloideachas.ie.

Seimineár 01.07.2020: Ar Aghaidh Linn!

Go raibh maith agat as clárú dár seimineár Ar Aghaidh Linn chuig an mBunscoil a bhí ar siúl 01.07.2020. Tá súil againn gur bhain tú tairbhe agus taitneamh as. Tá na sleamhnáin a bhí in úsáid le fáil anseo ar ár suíomh agus tá físeán den taifead ar fáil anseo ar...

Leigh

Bímís Réidh!

The Irish version of the Let’s Get Ready website is now live at: www.gov.ie/ullmhaimis The lives of young children changed suddenly when early learning and childcare services and schools closed in March in response to the COVID-19 emergency. As children prepare to...

Leigh

Folúntais: Stiúrthóir Cúnta

Dualgais agus Freagrachtaí Bheith freagrach do pháistí ó lá go lá.  An scéim ECCE a threorú don Naíonra. Chun ardchaighdeán cúram a chinntiú sa Naíonra. Curaclam a fhorbairt de réir Aistear agus Síolta. Pleananna fadtéarmacha, meántéarmacha agus fadtéarmacha a ullmhú....

Leigh

Áis nua: Turas Tíre sa Teach

Tá acmhainn iontach cruthaithe ag Sadhbh Devlin agus Tarsila Kruse (urraithe ag Foras na Gaeilge), a dhíríonn ar dhaltaí sinsireacha bunscoile. Idir ceacht staire ar an laoch Fionn Mac Cumhaill go cuardach focal ar Phortach na Buaraí - tá neart gníomhachtaí ar fáil sa...

Leigh

Ag Aistriú chuig an Iar-bhunscoil – Caint do Thuismitheoirí

Ar Aghaidh Linn chuig an Iar-bhunscoil! Ag Aistriú chuig an Iar-bhunscoil lán-Ghaeilge nó Ghaeltachta– Caint Phraiticiúil do Thuismitheoirí agus Chaomhnóirí An bhfuil do mhac nó iníon ag tosú sa Ghaelcholáiste nó Iar-bhunscoil Ghaeltachta i mbliana? Is aistriú mór é...

Leigh

Comórtas: Greannáin (Bunleibhéal)

Comórtas ealaíne agus scríbhneoireachta i bhfoirm greannáin é seo do na bunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Táimid ag lorg iarratais ó pháistí bunscoile chun greannán a thairraingt le pictiúir daite agus scéal spreagúil suimiúil. Is féidir leis an ngreannán...

Leigh

Comórtas do pháistí sa Naíonra

Bhí caighdeán na healaíne ó pháistí sa naíonra dochreidte le linn dianghlasála! Comhghairdeas libh ar fad a ghlac páirt inár gcomórtais go dtí seo! Tá comórtas amháin eile againn daoibh agus is fútsa an rogha a dhéanamh cad gur mhaith leat a tharraingt/a phéinteáil,...

Leigh

Seoladh an leabhráin nua Disléicse

Tá bileog nua-fhorbartha ag Gaeloideachas  i gcomhar le Cumann Disléicse na hÉireann bunaithe ar an taighde reatha náisiúnta agus idirnáisiúnta ar a bhfuil an dea-chleachtas mar atá i scoileanna, chomh maith le ceapadh beartais maidir le páistí a bhfuil disléicse...

Leigh

Nuachtlitreacha Gaeloideachas

* de dhíth | indicates required

Nuachtlitir | Newsletter:
Formáid | Format

Léigh siar | View previous newsletters