Nuacht do Thuismitheoirí

Foilsíonn Gaeloideachas nuacht anseo go tráth rialta, chomh maith le nuachtlitreacha coicísiúla ar ríomhphost do naíonraí, bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna araon. Is féidir clárú leis na nuachtlitreacha seo a fháil thíos. Coinnigh súil orainn ar na meáin shóisialta chomh maith, agus tá lán-fháilte romhat scéalta a roinnt linn trí ríomhphost a sheoladh chuig eolas@gaeloideachas.ie.

Seirbhís Chomhairleach na Cigireachta don Churaclam

Tá an Chigireacht ag soláthar seirbhís chomhairleach, ghutháin agus ríomhphoist atá tiomnaithe do scoileanna atá ag feidhmiú i dtimpeallacht chianda. Tá tacaíocht ar fáil 5 lá sa tseachtain, 09:00 - 17:30 do phríomhoidí agus do mhúinteoirí i leith na rudaí seo thíos:...

Leigh

Preasráiteas: Sonraíocht Ghaeilge na hArdteiste

Le foilsiú láithreach 24.02.2021 Sonraíocht Ghaeilge na hArdteiste: Géarghá le tréimhse chomhairliúcháin a shíneadh agus anailís a dhéanamh ar Shonraíocht na Sraithe Sóisearaí....

Leigh

Folúntas: Príomoide á earcú i mBaile Átha Cliath Thiar

Is Gaelscoil nuabhunaithe de chuid An Foras Pátrúnachta í Gaelscoil Lir a bhfuil éiteas ilchreidmheach aici. Is mian linn duine cumasach agus fuinniúil a cheapadh mar Phríomhoide scoile. Ní mór go mbeidh sárscileanna ceannaireachta, cumarsáide agus bainistíochta ag an...

Leigh

3 bhunscoil nua lán-Ghaeilge le hoscailt i mbliana

Le foilsiú láithreach 23.02.2021 Cuireann Gaeloideachas an-fháilte roimh fhógra an Aire Oideachais, Norma Foley, gurb é an Foras Pátrúnachta a bheidh mar phátrún ar na bunscoileanna lán-Ghaeilge nua a bheidh le hoscailt i mbliana le freastal ar cheantair Baile Átha...

Leigh

Bróga Nua: Áiseanna don Seomra Naíonra

Tá acmhainní iontacha le fáil ó "Bróga Nua", leabhar le hÁine Ní Shúilleabháin do pháistí óga. 100 Rann agus Amhrán Gaeilge, roinnte de réir téamaí agus le aistriúchán Béarla agus treorach don mhúinteoir i mBéarla. Tá an leabhar feiliúnach do pháistí le húsáid iad...

Leigh

Rith Spúinse Rith ar fáil i nGaeilge ar Netflix

Bain Spraoi as bheith ag Foghlaim Gaeilge sa Dianghlasáil le SpongeBob an Scannán: Rith Spúinse Rith i nGaeilge ar Netflix Beidh tuismitheoirí atá ag streachailt leis an scolaíocht bhaile an-sásta a chloisteáil go bhfuil scannán Spongebob le fáil i nGaeilge anois ar...

Leigh

Tuarascáil Bhliantúil 2020

D’imríomar uile tionchar, inár gcáil phearsanta agus ghairmiúil, i mbealaí éagsúla sa bhliain eisceachtúil, aisteach a bhí sa bhliain 2020. Tar linn ar thuras go bhfeicfidh tú an tionchar a d’imir Gaeloideachas sa bhliain chéanna. Bliain ar leith a bhí ann, inar...

Leigh

Sraith Seimineár 23 Feabhra – 24 Márta.

Beidh sraith iontach seimineár ar líne ag Comhairle na Gaelscolaíochta amach idir 23 Feabhra agus an 24 Márta. Is féidir clárú do na seisiúin éagsúla ag na naisc thíos nó téigh chuig an suíomh anseo. Reactálfar gach seimineár ar Zoom agus rachaidh nasc amach roimh ré...

Leigh

Comhlachtaí PhD – Fiontar & Scoil na Gaeilge

Fáiltítear roimh iarratais ó iarrthóirí a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu cur isteach ar chomhaltachtaí PhD atá á dtairiscint faoi láthair ag an Scoil. Dlúthchuid de mhisean acadúil na Scoile is ea an taighde agus an nuálaíocht acadúil. Tá aitheantas forleathan tuillte...

Leigh

  • Le do thoil, roghnaigh na nuachtlitreacha uile gur mian leat a fháil uainn. Is féidir do rogha a leasú ag am ar bith. / Please select all of the newsletters you’d like to receive from us. You can change your mind at any time.