Nuacht do Thuismitheoirí

Foilsíonn Gaeloideachas nuacht anseo go tráth rialta, chomh maith le nuachtlitreacha coicísiúla ar ríomhphost do naíonraí, bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna araon. Is féidir clárú leis na nuachtlitreacha seo a fháil thíos. Coinnigh súil orainn ar na meáin shóisialta chomh maith, agus tá lán-fháilte romhat scéalta a roinnt linn trí ríomhphost a sheoladh chuig eolas@gaeloideachas.ie.

Tá an Samhradh linn agus leathanach nua d’áiseanna ar fáil

Nach bhfuil sé go deas go bhfuil an teocht tar éis ardú agus na plandaí ar fad faoi bhláth... tá an Samhradh linn faoi dheireadh! Mar is eol do chách beidh laethanta fliucha amach romhainn freisin agus do theaghlaigh le leanaí óga tá leabhrán dathúcháin dosna gasúir...

Leigh

Rúin glactha ag an CGB is déanaí

Rún speisialta ag an gCruinniú Ginearálta Urghnách Éilíonn an Chomhdháil seo go leasófar bunreacht na heagraíochta le deis a thabhairt do naíonraí ballraíocht a ghlacadh le Gaeloideachas agus dá réir, rúin agus ainmniúcháin a chur chun cinn. Moltóir: Bord Stiúrtha...

Leigh

Lá Aibreáin agus leabhrán dathúcháin na Cásca

Is sean-nós iarrachtaí a dhéanamh bob a bhualadh ar dhaoine ar an gcéad lá d'Aibreán. Ní féidir a bheith muiníneach as gach rud atá i gcló ag an am seo ach amháin na rudaí atá ar ár leathanach dírithe ar áiseanna i nGaeilge do Lá Aibreáin agus na Scéalta Earraigh a...

Leigh

Comórtais Liteartha Don Scríbhneoir Óg

Tugann Comórtais Liteartha an Oireachtais deis speisialta do scríbhneoirí óga na Gaeilge. Tá Gaeloideachas rí-bhródúil as an maoiniú a dhéanann muid ar na comórtais greannán agus scripteanna scannán do dhaltaí scoile na Scoileanna Gaeltachta & Lán-Ghaeilge - ó...

Leigh

Bua mór don bhfeachtas i gcoinne chinneadh an Aire Oideachais Páipéar 1 Gaeilge na hArdteiste a scrúdú sa Chúigiú Bliain

Cuireann Gaeloideachas fáilte roimh an gcinneadh a fógraíodh inniu go dtarraingeofar siar an moladh go ndéanfar scrúdú ar Pháipéar 1 Gaeilge na hArdteiste ag deireadh an Chúigiú Bliain. Bhí Gaeloideachas in eindí le heagraíochtaí oideachais agus Gaeilge eile chun tosaigh sna díospóireachtaí conspóideacha seo, agus ag déanamh abhcóideachta ar son na scoláirí, a gcuid tuismitheoirí agus múinteoirí a bhí an-mhíshásta agus buartha faoin gcinneadh.

Leigh

Grúpa Fócais do Thuismitheoirí

Tá an Roinn Oideachais ag iarraidh ar aon duine a bhfuil spéis acu san oideachas lán-Ghaeilge – tuismitheoirí, mic léinn, múinteoirí agus páirtithe leasmhara eile – páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán oscailte ar pholasaí nua don oideachas lán-Ghaeilge (lasmuigh de na...

Leigh

  • Le do thoil, roghnaigh na nuachtlitreacha uile gur mian leat a fháil uainn. Is féidir do rogha a leasú ag am ar bith.