Nuacht do Thuismitheoirí

Foilsíonn Gaeloideachas nuacht anseo go tráth rialta, chomh maith le nuachtlitreacha coicísiúla ar ríomhphost do naíonraí, bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna araon. Is féidir clárú leis na nuachtlitreacha seo a fháil thíos. Coinnigh súil orainn ar na meáin shóisialta chomh maith, agus tá lán-fháilte romhat scéalta a roinnt linn trí ríomhphost a sheoladh chuig eolas@gaeloideachas.ie.

Riarthóir Oifige ag teastáil, Gaeloideachas

Conradh 3 bliana Duine le sárscileanna eagrúcháin, riaracháin oifige agus cumarsáide, mar aon le hardchaighdeán labhartha agus scríofa sa Ghaeilge de dhíth. Tuilleadh eolais, foirm iarratais, agus sainchuntas poist le fáil ó foluntais@gaeloideachas.ie Spriocdháta le...

Leigh

An Samhradh Sa Naíonra

Tá an samhradh linn agus tá leabhrán nua foilsithe ag Gaeloideachas! Faoin am seo, ba chóir go mbeadh an leagan clóite dár leabhrán samhraidh faighte ag gach naíonra. Táimid an-bhuíoch do na stiúrthóirí is múinteoirí naíonra a chur ábhar ar fáil dúinn don leabhrán,...

Leigh

Campaí Samhraidh 2021 (gach scoil DEIS)

Soláthar Samhraidh 2021 Clár Scoilbhunaithe i mBunscoileanna agus i Scoileanna Speisialta Athruithe ó na blianta roimhe Oscailte do gach scoil DEIS; Banda 1, Banda 2, faoin tuath Íocaíocht na múinteoirí ag tiacht díreach tríd an gCóras um Éilimh ar Líne (OLCS) Cead ag...

Leigh

Gaeilge na hArdteiste: Treoirphointe do thuismitheoirí

Tá dréachtsonraíocht foilsithe do Ghaeilge na hArdteiste  ag an NCCA (Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnaithe) agus tá comhairliúchán ar bun faoi láthair ina leith. Cuirfear críoch leis an gcomhairliúchán ar an 31.08.21. Is comhairliúchán fíorthábhachtach é seo...

Leigh

Ar Aghaidh Linn! Nuachtlitir Leanúnachais

Leis an nuachtlitir seo, tá Gaeloideachas ag cur tús le feachtas “Ar Aghaidh Linn” chun cuidiú le scoileanna teaghlaigh agus daltaí a spreagadh chun go leanfaidh daltaí atá ag freastal ar an mbunscoil Ghaeltachta nó lán-Ghaeilge ar aghaidh chun a gcuid oideachais...

Leigh

Folúntas: Stiúrthóir Naíonra

Tá Stiúrthóir á earcú ag Naíonra Cholmcille, 20 uair in aghaidh na seachtaine. Is ionad luath-thumoideachais é Naíonra Cholmcille do pháistí idir 3-5 bliana d’aois. Is trí mhodh an tsúgartha trí mheán na Gaeilge a fhoghlaimíonn an páiste. Tá dhá sheomra ranga againn...

Leigh

Léitheoireacht sa dá theanga: Buntáistí & dúshláin

Ócáid i bhForbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL) le haghaidh Múinteoirí agus Teiripeoirí Urlabhra & Teanga atá ag obair in oideachas trí Ghaeilge. Beidh an chaint seo trí Bhéarla. An tOllamh Cunta Maria Garraffa, Ollscoil Dhún Éideann Heriot Watt Dáta: An 25...

Leigh

  • Le do thoil, roghnaigh na nuachtlitreacha uile gur mian leat a fháil uainn. Is féidir do rogha a leasú ag am ar bith. / Please select all of the newsletters you’d like to receive from us. You can change your mind at any time.