Nuacht do Thuismitheoirí

Foilsíonn Gaeloideachas nuacht anseo go tráth rialta, chomh maith le nuachtlitreacha coicísiúla ar ríomhphost do naíonraí, bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna araon. Is féidir clárú leis na nuachtlitreacha seo a fháil thíos. Coinnigh súil orainn ar na meáin shóisialta chomh maith, agus tá lán-fháilte romhat scéalta a roinnt linn trí ríomhphost a sheoladh chuig eolas@gaeloideachas.ie.

Folúntas: Stiúrthóir Naíonra

Tá Stiúrthóir á earcú ag Naíonra Cholmcille, 20 uair in aghaidh na seachtaine. Is ionad luath-thumoideachais é Naíonra Cholmcille do pháistí idir 3-5 bliana d’aois. Is trí mhodh an tsúgartha trí mheán na Gaeilge a fhoghlaimíonn an páiste. Tá dhá sheomra ranga againn...

Leigh

Léitheoireacht sa dá theanga: Buntáistí & dúshláin

Ócáid i bhForbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL) le haghaidh Múinteoirí agus Teiripeoirí Urlabhra & Teanga atá ag obair in oideachas trí Ghaeilge. Beidh an chaint seo trí Bhéarla. An tOllamh Cunta Maria Garraffa, Ollscoil Dhún Éideann Heriot Watt Dáta: An 25...

Leigh

Tá bhur gcuid aiseolais ag teastáil uainn!

I dtús na bliana seo, chuir an Dr Sinéad Nic Aindriú agus an t-Ollamh Pádraig Ó Duibhir (Sealbhú, DCU) tús le taighde an-luachmhar ar son Gaeloideachas sa réimse RSO dár teideal - Anailís ar na hacmhainní teagaisc, foghlama agus measúnuithe reatha trí mheán na...

Leigh

Mother Tongues Programme Launch 2022

With a programme featuring over 40 artists, Mother Tongues today announced its 2021 Mother Tongues Festival line-up, which will take place primarily online, keeping participation at the heart of their programme with the Walk A While initiative. The Mother Tongues...

Leigh

Bímis Réidh 2021 – acmhainní nua

Tá an feachtas Bímis Réidh do 2021 le tosú an tseachtain seo chugainn chun tacú le páistí agus a dteaghlaigh agus iad ag ullmhú le dul isteach sa naíonra don chéad uair i mí Mheán Fómhair, nó chuig an "scoil mhór" don chéad uair. Beidh go leor acmhainní i nGaeilge...

Leigh

  • Le do thoil, roghnaigh na nuachtlitreacha uile gur mian leat a fháil uainn. Is féidir do rogha a leasú ag am ar bith. / Please select all of the newsletters you’d like to receive from us. You can change your mind at any time.