Scoileanna Nua

Bíonn Gaeloideachas ag obair le pobail i dtreo scoileanna lán-Ghaeilge nua a bhunú, i gceantair atá aitheanta ag an Roinn Oideachais & Scileanna mar cheantair ina bhfuil scoileanna nua de dhíth agus anuas air sin i gceantair eile ina bhfuil an-éileamh ann ón bpobal don oideachas lán-Ghaeilge. Braitheann rathúlacht na n-iarratas ar scoileanna nua ar thacaíocht láidir ón bpobal agus ar léirithe spéise ó thuismitheoirí. Bíonn fáilte i gcónaí roimh rannpháirtíocht sna feachtais agus cuirtear gach tacaíocht ar fáil do na coistí atá ag obair i dteo scoileanna nua a bhaint amach dá gceantair.

Is í fís Gaeloideachas ná go mbeidh fáil ag gach tuismitheoir agus caomhnóir ar thumoideachas lán-Ghaeilge ar ardchaighdeán gurb é a rogha é dá gcuid páistí. Más suim leat cabhrú linn ár bhfís a bhaint amach, gheobhaidh tú eolas maidir leis na feachtais reatha ar www.gaelscoil4all.ie

Cuir do rogha in iúl maidir le pátrúnacht scoileanna nua

Tá próiseas comhairliúcháin na Roinne Oideachais &Scileanna maidir le pátrúnacht na scoileanna nua ar bun faoi láthair. Tá deis ag tuismitheoirí a rogha a chur in iúl do phátrúnacht scoile ina gceantar féin. Tá gach eolas maidir leis an bpróiseas ar fáil ar https://patronage.education.gov.ie/.

Le vóta a chaitheamh, is gá go mbeadh páiste faoi bhun aois 5 agat, agus cónaí air nó uirthi sa limistéar pleanála scoile. Beidh Eircode agus uimhir PPS do pháiste uait le seo a dheimhniú.

Má tá aon cheist agat maidir leis an bpróiseas, nó maidir leis na buntáistí a bhaineann le hoideachas lán-Ghaeilge dod’ pháiste, tá an-fháilte romhat teagmháil a dhéanamh linn ar 01 8535195 nó eolas@gaeloideachas.ie.

Feachtas Gaelscoil4all

Feachtas na Scoileanna Nua

Nuacht is Déanaí

Scoileanna nua i dTeach Sagard agus Domhnach Bat

Cuireann Gaeloideachas fáilte mhór roimh na bunscoileanna nua a bheidh ag oscailt i 2020: Gaelscoil Lir i dTeach Sagard agus Gaescoil na Mara i nDomhnach Bat.  Féach thíos an fógra ón bhForas Pátrúnachta ina leith: A Chairde, GRMA as bhur dtacaíocht Gaelscoileanna a...

Bileog Stocaireachta d’Olltoghchán 2020

Anois an deis Ar an 8 Feabhra, beidh deis againn Rialtas a thoghadh a mbeidh tionchar ollmhór aige ar thodhchaí na Gaeilge agus an earnáil oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Seo thíos na héilimh atá ag Gaeloideachas do na hiarrthóirí uile a bheidh ag seasamh le...

Ábhar mór Ceiliúrtha don Oideachas lán-Ghaeilge

Cuireann Gaeloideachas fáilte mór croíúil roimh fhógra an Aire Oideachais agus Scileanna, Joe McHugh T.D., go bhfuil pleananna á gcur sa tsiúil aige don chéad pholasaí cuimsitheach maidir leis an oideachas trí mheán na Gaeilge. Tá Gaeloideachas ríméadach go bhfuil an...

Fógraíonn an tAire McHugh go mbunófar bunscoil nua i Ráth Cúil

Inniu, an 20 Nollaig, d’fhógair Joe McHugh, T.D., Aire Oideachais agus Scileanna, go mbunófar bunscoil nua i Ráth Cúil, Co. Bhaile Átha Cliath in 2020. Beidh an scoil nua seo i Ráth Cúil ar an 45ú scoil nua a bhunófar idir 2019 agus 2022 chun freastal ar an méadú sa...