Lá Fhéile Pádraig linn go luath ☘️

Feb 27, 2024

Níl ach dhá lá fanta i bhFeabhra agus ní mór dúinn ar fad ár bpleananna do Lá Mór na hÉireann a críochnú. Mar chúnamh do mhúinteoirí agus do theaghlaigh tá leathanach inár sraith do fhéilte móra na scoilbhliana dírithe ar Lá Fhéile Pádraig. Tá idir chuir i láthair agus bhileoga oibre, fhíseáin agus leabhra, urnaithe agus dánta, agus go leor eile ann. Mar a luaitear ar chlár teilifíse eicínt tá rud ann do chách, ón naíonra go meánscoil. Do thuistí gan Ghaeilge, go fóill, tá nasc ag bun an leathanaigh le haistriúchán a fháil https://gaeloideachas.ie/document/la-fheile-padraig/ 

Translation available at the bottom of the page via Google Translate.