News for Researchers

Gaeloideahas Nuacht

Gaeloideachas publishes news here regularly, as well as fortnightly email newsletters for naíonraí, primary and post-primary schools. You can register to receive these newsletters below. Keep an eye too on our social media accounts, and share your news with us by emailing eolas@gaeloideachas.ie.

Nuachtlitir RSO, Eanáir 2023

Sa nuachtlitir seo: Físeáin nua, Bláthú 2022, Polasaí don Oideachas lán-Ghaeilge, acmhainní don earrach, ábhar léitheoireachta, agus i bhfad níos mó!

read more

Folúntas: Cúntóir Naíonra i mBÁC6

Post lánaimseartha: 5 lá sa tseachtain, 8.40 - 12.00, i Naíonra Mológa. Obair as Gaeilge. Árdchaighdeán sa Ghaelige labhartha. Árdchaighdeán cúraim, sábháilteacha, oideachais agus folláine ann dos na leanaí a fhreastalaíonn ar an tseirbhís. CDBO Leibhéal 5 nó níos...

read more

Bainisteoir Cúraim Leanaí in Indreabhán

Fáiltíonn an Crann Taca / Ionad Tacaíochta Teaghlaigh (ITT), Indreabhán, roimh iarratais ar phost mar Bhainisteoir Cúraim Leanaí. Beidh an té a cheapfar freagrach as riaradh agus bainistiú sheirbhísí an ITT ina n-iomláine, idir na seirbhísí naíolainne, naíonraí,...

read more

Cruinniú Poiblí: Bhur bPáistí, a dTodhchaí

Bígí linn in Óstán an Alex, Baile Átha Cliath 2 ar an 6 Nollaig 2022 ó 20.00-21.00 chun eolas a fháil faoin bpróiseas comhairliúcháin chun polasaí a fhorbairt don oideachas lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht.  Beidh tionchar fad-tréimhseach ag an bpolasaí nua seo ar...

read more

  • Le do thoil, roghnaigh na nuachtlitreacha uile gur mian leat a fháil uainn. Is féidir do rogha a leasú ag am ar bith.