Léirithe Spéise á lorg: Cúram Iar-Scoile i nGaelscoil na bhFilí

Mar 23, 2022

Fáiltíonn Bord Bainistíochta Ghaelscoil na bhFilí roimh léirithe spéise le bunú agus reachtáil seirbhíse iar-scoile trí mheán na Gaeilge ar shuíomh na scoile. Beidh an tseirbhís curtha ar fáil gach lá ó 1.30i.n. go 2.30i.n. chun freastal ar rang na Naíonán sa scoil ón 1 Meán Fómhair 2022. Is moladh é seo do thrádálaí aonair chun seirbhís iar-scoile a rith neamhspleách ar an scoil. 

Riachtanach

  • Taithí (go háirithe le páistí óga)
  • Sárscileanna bainistíochta
  • Inniúlacht sa Ghaeilge
  • Tuiscint ar an nGaelscolaíocht
  • Inniúchadh na nGardaí

Inmhianta

  • QQI Leibhéal 5 Cúram Leanaí

Ní mór d’iarratais a bheith i nGaeilge amháin agus ba cheart CV (2 leathanach) chomh maith le litir iarratais a sheoladh chuig bordbainistiochtagsf@gmail.com mar PDF AMHÁIN roimh 5 i.n. ar 7 Aibreán 2022

Má tá eolas ar bith ag teastáil uait, seol ríomhphost chuig an ríomhphost thuas.