Ballraíocht

Is eagraíocht í Gaeloideachas atá fréamhaithe sa phobal a bhfuil muid ag feidhmiú ann. B’iad na scoileanna agus gníomhairí sa phobal a bhunaigh an eagraíocht siar i 1973 agus a thóg ar struchtúr deonach na heagraíochta le cinntiú go mbuanófar í mar guth láidir, comhaontaithe don earnáil.

Is iad na baill a stiúrann clár oibre na heagraíochta, go foirmiúil trí Bord Stiúrtha Gaeloideachas a ainmniú agus rúin a mholadh ag an gCruinniú Ginearálta Bliantúil, agus go neamhfhoirmiúil tríd an teagmháil díreach a bhíonn againn le pobal na naíonraí agus na scoileanna.

Cuireann muid an-luach ar an ngaol dlúth agus comhoibritheach atá againn lenár mbaill, mar is trí sin a fhaigheann muid léargais ar bhuanna agus ar dhúshláin na hearnála. Forbraíonn muid clár oibre na heagraíochta dá réir, ag díriú i mbealach straitéiseach agus pleanáilte ar na tosaíochtaí a aithnítear san earnáil. Tugann ballraíocht na heagraíochta údarás don obair seo agus is mór an éifeacht agus an tionchar a bhíonn ag an earnáil oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta nuair is guth comhaontaithe láidir atá ann ó na naionraí agus na scoileanna féin.

Glac ballraíocht linn

Tá ballraíocht oscailte do naíonraí agus scoileanna de réir na coinníollacha thíos. Cliceáil ar an íomhá le ballraíocht a cheannach. Is oth linn nach bhfuil na hadmhálacha ón gcóras íocaíochta ar líne ar fáil i nGaeilge.

Scoileanna: Is féidir le haon scoil a chuireann oideachas trí mheán na Gaeilge ar fáil clárú le bheith ina ball de Gaeloideachas.

Naíonraí: Is féidir le haon naíonra lasmuigh den Ghaeltacht sna 26 contae clárú le bheith mar bhall de Gaeloideachas. Ba cheart do naíonraí sna ceantair Ghaeltachta dul i dteagmháil lenár gcomhghleacaithe i gComhar Naíonraí na Gaeltachta le haghaidh tacaíochta, agus ba cheart do naíonraí agus naíscoileanna sna 6 chontae dul i dteagmháil le hAltram. Le ballraíocht a ghlacadh le Gaeloideachas, is gá don naíonra bheith cláraithe le Tusla, bheith lonnaithe lasmuigh den Ghaeltacht sna 26 chontae, agus deimhniú a thabhairt go bhfuil siad ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge.

Cliceáil anseo do liosta de na baill reatha

Seo thíos liosta de na baill reatha, in ord de réir ainm an naíonra/na scoile. Déanfar an liosta seo a nuashonrú go rialta. Má tá ceist agat maidir le stádas ballraiochta do naíonra/scoil, déan teagmháil linn ar eolas@gaeloideachas.ie.

Nuashonraithe 4 Márta 2024.

Aonad Loch Gile (A) 65181V
Bunscoil Sancta Maria 17893N
Coláiste Ailigh 76081F
Coláiste an Phiarsaigh 62301N
Coláiste Bhreandáin Naofa (A) 72050U
Coláiste Chroí Mhuire gan Smál 63130R
Coláiste Eoin 60041D
Coláiste Ghlór na Mara 68082L
Coláiste Íde 61301I
Coláiste Íosagáin 60042F
Coláiste Mhuire, Tuar Mhic Éadaigh 64691Q
Coláiste na Tulchann (A) 76130P
Coláiste Naomh Eoin 76534Q
Coláiste Oiriall 76091I 
Coláiste Pobail Osraí 70641K
Coláiste Ráithín 70821M
Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin 76273O
Gaelcholáiste Cheatharlach 70440A
Gaelcholáiste Dhoire 2240319
Gaelcholáiste Dhún Dealgan 68082L
Gaelcholáiste Mhic Shuibhne (A) 71123Q
Gaelcholáiste Mhuire A.G. 62531H
Gaelcholáiste na Mara 76106S
Gaelcholáiste Phort Láirge 68078U
Gaelscoil Adhamhnáin 19971R
Gaelscoil Áine 20517C
Gaelscoil an Bhradáin Feasa 20258E 
Gaelscoil an Choillín 20238V
Gaelscoil an Chuilinn 20394M
Gaelscoil an Eiscir Riada 19990V
Gaelscoil an Inbhir Mhóir 20080M
Gaelscoil an Lonnáin 1046672
Gaelscoil an Mhuilinn 20002P 
Gaelscoil Átha Í 20192A 
Gaelscoil Bhaile Brigín 20252P
Gaelscoil Bhaile Munna 20015B
Gaelscoil Bharra 20047O
Gaelscoil Bhríde (GS Durlas Éile) 19968F
Gaelscoil Bhun Cranncha 20097G
Gaelscoil Chaladh an Treoigh 20148U
Gaelscoil Chluain Dolcáin 19855P
Gaelscoil Chluain Meala 20007C
Gaelscoil Chnoc na Ré 20044I
Gaelscoil Choláiste Mhuire 19926M
Gaelscoil Cholmcille 20052H
Gaelscoil de hÍde 19851H
Gaelscoil de hÍde 19998O
Gaelscoil Dhún Dealgan 19892V
Gaelscoil Éanna (An Uaimh) 19725C
Gaelscoil Eiscir Riada 20223I
Gaelscoil Eoin 20539M
Gaelscoil Eois 20055N
Gaelscoil Ghráinne Mhaol 20538K
Gaelscoil Iarfhlatha 20061I
Gaelscoil Laighean 20518E
Gaelscoil Liatroma 20212D 
Gaelscoil Lios na nÓg 20048Q
Gaelscoil Lios Tuathail 20013U
Gaelscoil Mhachan 19908K
Gaelscoil Mhic Amhlaigh 19994G
Gaelscoil Mhic Easmainn 19631Q
Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg 19838P
Gaelscoil na Bóinne 20051F
Gaelscoil na Dúglaise 19882S
Gaelscoil na Fuinseoige 20487T
Gaelscoil na Giúise 20412L
Gaelscoil na Laochra 20461B
Gaelscoil na Mara 20530R
Gaelscoil na Móna 1046671
Gaelscoil na nDéise 20050D
Gaelscoil Naomh Pádraig 19940G
Gaelscoil Phádraig 20056P
Gaelscoil Pheig Sayers 19909M
Gaelscoil Philib Barún 19885B
Gaelscoil Phort Laoise 20081O
Gaelscoil Riabhach 20123E
Gaelscoil Ros Eo 20334R
Gaelscoil Ruairí 20527F
Gaelscoil Shliabh Rua 20425U
Gaelscoil Thaobh na Coille 20020R
Gaelscoil Thiobraid Árann 20027I
Gaelscoil Uí Chéadaigh 20016D
Gaelscoil Uí Earcáin 20220C
Gaelscoil Uí Éigeartaigh 19899M
Gaelscoil Uí Riada 19852J
Gaelscoil Uí Riordáin 19839R
Gairmscoil Chú Uladh 71242B
Gairmscoil Mhic Diarmada (A) 71244F
Meánscoil Gharman 68080H
Naíonra Aoibhneas TU2015KE164
Naíonra Bhogha Báistí TU 2015 DY 402
Naíonra Bhóín Dé 18KE0421
Naíonra Cró na nÓg TU2015CC289
Naíonra Gaelach an Tulach Mhór LTD TU2015OY007
Naíonra Lios na nÓg (Áth Luain) 09WH0087
Naíonra Lorcáin 16DR0311
Naíonra Mológa TU2015DY386
Naíonra na Síolta Óga TU2022WX002
Naíonra Naithí TU2015DR022
Naíonra Réalt na Mara TU2021GY003
Naíonra Thír na nÓg (Baile Phámar) TU2015DS056
Pobalscoil Chorca Dhuibhne 91511O
Pobalscoil na Tríonóide (A) 91513S
Scoil an Duinnínigh 19898K
Scoil an tSeachtar Laoch 19430G
Scoil Aonghusa 19740V
Scoil Bhreandáin, Eachléim 12373I
Scoil Chaitlín Maude 19872P
Scoil Chaitríona 60700R
Scoil Chearbhaill Uí Dhálaigh 19680G
Scoil Cholmcille (Duibhlinn Riach) 18766L
Scoil Chualann 19584K
Scoil Gharbháin 19814B
Scoil Iognáid 19371Q
Scoil Iosef Naofa 18339P 
Scoil Mológa 19907I
Scoil na Fuiseoige 4046600
Scoil na gCeithre Máistrí 19948W
Scoil na hÁirde Thiar 14421D
Scoil na Leanaí 16818R
Scoil Náisiúnta Aird Mhór 10591I
Scoil Náisiúnta Bhaile Mhic Airt 05548D
Scoil Náisiúnta Cholmcille (An Tulach) 18514H
Scoil Náisiúnta Éinne 20115F
Scoil Náisiúnta Eoin Pól II 20210W
Scoil Náisiúnta Ghort a Choirce 16819T
Scoil Náisiúnta Gleann na Muaidhe 13882L
Scoil Náisiúnta Mhín Tine Dé 17035N
Scoil Náisiúnta na bhForbacha 17668G
Scoil Náisiúnta na Rinne 17295Q
Scoil Náisiúnta Thír an Fhia 17689O
Scoil Naithí 19437U
Scoil Naomh Dúigh 19343L
Scoil Naomh Olibhéar Pluincéid 18007N
Scoil Neasáin 19309L
Scoil Oilibhéir 19505L
Scoil Phádraig Dobhair 17018N
Scoil Phobail Mhic Dara 91411K
Scoil Rois 19857T
Scoil Rónáin, (An Trá Bháin) 14724V
Scoil Sailearna 12706J
Scoil Shéamais Naofa, Bunscoil Bhearna 19803T
Scoil Speisialta Tigh Nan Dooley 20329B
Scoil Uí Cheithearnaigh 19969H
Scoil Uí Ghramhnaigh 17088L
Scoil Uí Riada 19897I

Seirbhísí do bhaill amháin

Tá idirdhealú sna seirbhísí a chuireann Gaeloideachas ar fáil do bhaill agus do naíonraí agus scoileanna nach baill iad. Tá na seirbhísí seo a leanas ar fáil do bhaill amháin:

 • Scéimeanna na heagraíochta
 • Cóipeanna crua d’fhoilseacháin uile na heagraíochta (treoirleabhair agus ábhar bolscaireachta)
 • Táille laghdaithe do bhaill le freastal ar ócáidí, seimineáir agus comhdhálacha na heagraíochta, ina measc an Tionól Forbartha agus an Comhdháil RSO
 • Déanfar naíonraí le ballraíocht amháin a áireamh in eolaire poiblí Gaeloideachas.

Má tá ceist agat maidir le stádas ballraíochta naíonra nó scoil, déan teagmháil linn ar 01 8535195 nó eolas@gaeloideachas.ie.

Ní neart go cur le chéile

 • Gréasán tacaíochta don earnáil oideachais lán-Ghaeilge idir múinteoirí, tuismitheoirí, taighdeoirí, agus pobail uile na naíonraí agus na scoileanna lán-Ghaeilge.
 • Líne chabhrach – 01 8535195 – ar oscailt don phobal ó 9-5 i rith na bliana ar fad.
 • Comhairle neamhspleách agus neodrach ar cheisteanna a bhaineann le forbairt an tumoideachais, polasaithe agus cleachtais naíonra agus scoile, más cuí, nó trí comhairle a chur maidir le teagmhálaí iomchuí eile.
 • Stocaireacht, abhcóideacht agus idirbheartaíocht le pobail agus pátrúin scoile, eagraíochtaí luathbhlianta, oideachais agus Gaeilge, forais Stáit nó eile, de réir mar is cuí.

Ag obair as lámh a chéile

 • Áiseanna agus acmhainní; treoirleabhair, teimpléid, ábhar bolscaireachta agus eile.
 • Cúnamh praiticiúil, bunaithe ar éileamh ónár mbaill agus de réir acmhainní foirne.
 • Scéimeanna deontais dírithe ar gaoil a chruthú san earnáil oideachais lán-Ghaeilge, agus cur leis an soláthar le go mbeidh áit ann do gach páiste.
 • Cuairteanna comhairleacha agus seirbhísí tacaíochta sa réimse Beatha Teanga – sóisialú trí Ghaeilge agus cur chun cinn na teanga mar theanga nádúrtha cumarsáide idir dhaltaí agus pobal na scoile.

Nod don eolach

 • Suíomh idirlín uileghnó www.gaeloideachas.ie, le rannóga ar leith do mhúinteoirí, tuismitheoirí, taighdeoirí agus na meáin agus ar a fhoilsítear nuacht na hearnála agus fógraí poist.
 • Nuachtlitreacha rialta do naíonraí, bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna araon, agus nuachtlitir ar leith maidir le riachtanais speisialta oideachais.
 • Láithreacht gníomhach ar na meáin shóisialta, ag cur eolas luachmhar mar aon le luachanna na hearnála agus na heagraíochta chun cinn.

Fios feasa

 • Forbairt ghairmiúil bunaithe ar riachtanais na hearnála; mór-thionól oiliúna bliantúil ar réimsí leathan ábhair, oiliúint ar bhonn réigiúnach agus ar bhonn naíonraí agus scoileanna aonair, de réir éileamh.
 • Suíomh www.irishforparents.ie le tacaíochtaí dóibh siúd atá ag múineadh ranganna Gaeilge do thuismitheoirí agus le háiseanna féin-teagaisc do na tuismitheoirí féin.
 • Suíomh www.gaeilgedonnaionra.ie le tacaíochtaí dóibh siúd atá ag múineadh i suíomhanna luathbhlianta trí mheán na Gaeilge.
 • Staitisticí maidir le méid agus comhdhéanamh na hearnála a chíoradh agus a phoibliú, d’fhonn feasacht a ardú ina leith agus tacaíochtaí níos fearr a éileamh di.
 • Fóraim phlé, idir teacht-le-chéile i bpearsan agus ar líne.
 • Deiseanna um fhorbairt ghairmiúil agus forbairt tuisceana ar shaincheisteanna na hearnála trí chéile trí ionadaíocht a bheith agat ar bhord stiúrtha na heagraíochta agus tionchar a imirt ar fhorbairt pholasaithe chun leasa na hearnála.