Tionól Forbartha

Bí linn i Márta 2022

Tá ríméad orainn a fhógairt go mbeidh Tionól Forbartha Gaeloideachas i bpáirt le COGG 2022 ar siúl in Óstán Pháirc Bhaile an Róistigh, Corcaigh, ar an 11 Márta 2022.

Beidh téama na hócáide ag díriú ar Chruthaitheacht, Comhoibriú agus Ceannaireacht san Oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta – Dul chun cinn tar éis na Paindéime.

Is téama spreagúil uilechuimsitheach é seo a thugann deis iliomad ceisteanna tráthúla a chíoradh agus tá muid cinnte go mbeidh an-suim ag toscairí ann. Roinnfear breis eolais maidir leis an gclár, cainteoirí agus clárúchán sna míonna romhainn.

Dáta eile don dialann i Samhain 2022

Tá Gaeloideachas i mbun pleanála do chomhdháil lae ar riachtanais bhreise oideachais do 2022 freisin. Beidh an chomhdháil seo ar siúl in Óstán Pháirc an Mhuilinn gCearr ar an 18 Samhain 2022.

Idir an dá linn, tá sé i gceist ag Gaeloideachas leanúint le ceardlanna agus seimineáir a chur ar fáil ar líne ar réimse leathan ábhar. Má tá moladh ag múinteoir nó príomhoide maidir leis an gclár forbartha gairmiúla seo, cuir ríomhphost chuig ciara@gaeloideachas.ie.

Fógraíocht agus Seastáin

Cláraigh anseo le heolas a fháil maidir le haon deiseanna fógraíochta agus margaíochta a bheidh ag teacht chun cinn le Gaeloideachas, seastáin ag ócáidí na heagraíochta san áireamh.
Seoladh ríomhphoist(Required)