Tionól Forbartha 2023

Tá ríméad orainn a fhógairt go mbeidh Tionól Forbartha Gaeloideachas i bpáirt le COGG 2023 ar siúl in Óstán Slieve Russell, Contae an Chabháin, ar an 10 Samhain 2023. Bí linn don ócáid fhíorspeisialta seo agus Gaeloideachas ag ceiliúradh 50 bliain ar an bhfód.

Ceannaigh Ticéid

Taisteal agus Lóistín

Tá Óstán Slieve Russell suite i mBéal Átha Conaill, Co. an Chabháin, timpeall 25 nóiméad lasmuigh de bhaile Chabháin. Tá an t-óstán suite timpeall 2 uair a chloig ó Bhaile Átha Cliath agus Béal Feirste, agus 2 uair go leith ó Ghaillimh. Faigh treoracha anseohttps://goo.gl/maps/c9qSodCmGXgxW8RD6

Bíonn an-éileamh ar lóistín le linn an Tionóil Forbartha i gcoitinne agus molann muid go láidir do dhaoine lóistín a chur in áirithe chomh luath agus is féidir. Meastar go mbeidh an-éileamh ar lóistín i mbliana i comparáid le blianta eile agus ní mór seomra a chur in áirithe go pras má tá sé ag teastáil.

Tá ráta speisialta ar fáil do rannpháirtithe an Tionóil in Óstán Slieve Russell roimh an 6ú Deireadh Fómhair (ag brath ar sheomraí bheith fós ar fáil) agus caithfear é a chur in áirithe trí shuíomh an óstáin amháin.

Chun leas a bhaint as an ráta seo (€125 do sheomra singil, €80 in aghaidh an duine do sheomra dúbailte/dhá leaba – bricfeasta san áireamh i ngach ceann), bain leas as an gcód GAEL23 ar shuíomh an óstáin www.slieverussell.ie agus lean na treoracha iniata.

Lóistín eile sa cheantar máguaird

Tá roghanna eile ar fáil sa cheantar máguaird freisin ach d’fhéadfadh go mbeadh achar taistil i gceist leo. Seo liosta roghanna leaba is bricfeasta atá curtha ar fáil ag an Slieve Russell: List of Local B&Bs

Grianghraif ó Thionol Forbartha 2022

Tionól Forbartha 2022

Téama

Breis eolais le teacht.

An Clár

Breis eolais le teacht.

Ionadaíocht do Mhúinteoirí agus Phríomhoidí atá ag teagasc

De bharr gur oiliúint ghairmiúil atá i gceist, tá ionadaíocht ar fáil don Tionól Forbartha arís i mbliana. Is féidir le scoileanna cur isteach ar ionadaíocht do mhúinteoir amháin freastal ar an Tionól Forbartha ach ainm an mhúinteora a chlárú roimh ré le COGG (eolas@cogg.ie) agus éileamh a dhéanamh tríd an gcóras OLCS (CNCM) i ndiaidh an Tionóil. Maidir le hionadaíocht do phríomhoidí atá ag teagasc is gá teagmháil a dhéanamh le COGG (eolas@cogg.ie) le breis eolais agus na foirmeacha cuí a fháil. Ba chóir aon cheisteanna a bhaineann le hionadaíocht nó conas ionadaí a chlárú a chur go díreach chuig COGG: eolas@cogg.ie | + 353 1 6340831

Siamsaíocht

Breis eolais le teacht.

Seastáin agus fógraí

Breis eolais anseo. 

Polasaí Cealaithe

Tá sé de cheart ag toscairí duine eile a ainmniú ina n-áit am ar bith roimh an Tionól Forbartha. Ní ghearrfar aon táille ar thoscairí seo a dhéanamh. Forchoimeádann Gaeloideachas an ceart againn clár an Tionóil Forbartha a leasú de réir mar is gá ag brath ar chúinsí éagsúla nach mbeifear ag súil leo roimh an imeacht.

Taifead ag an Tionól Forbartha

Beidh taifead á dhéanamh ar roinnt de na seisiúin éagsúla le linn an Tionóil Forbartha ag baint leasa as ardáin tríú páirtí. Sa chás nach bhfuil tú sásta go mbeifeá le feiceáil sa taifead abair le cúntóir an tseomra é agus aimseofar réiteach air. Roinnfear taifid  ar shuíomhanna idirlín, meáin shóisialta, foilseacháin agus áiteanna eile ina measc.

Grianghraif ag an Tionól Forbartha

Beidh grianghraif agus físeáin éagsúla á dtógáil le linn an Tionóil Forbartha. Bainfear úsáid as na grianghraif/físeáin seo go hinmheánach agus go seachtrach le poiblíocht/margaíocht a dhéanamh ar obair Gaeloideachas. D’fhéadfadh Gaeloideachas an t-ábhar seo a úsáid i bhfoirm clóite nó i bhfoirm dhigiteach in áiteanna éagsúla: cuir i láthair, fógraíocht, suíomhanna idirlín, meáin shóisialta, foilseacháin agus áiteanna eile ina measc.

Sa chás nach bhfuil tú ag iarraidh go dtógfar grianghraf díot, ní mór sin a chur in iúl do bhall foirne Gaeloideachas ar an lá. Is féidir iarratas a chur go Gaeloideachas gan íomhá(anna) díot a úsáid ag am ar bith. Sa chás seo, ní bhainfear úsáid as íomhánna díot in aon ábhar nua sa todhchaí ach d’fhéadfadh go mbeadh siad fós le feiceáil i bhfoilseacháin agus ábhair eile a bhí ar fáil roimh d’iarratas.

Tá féidearthacht ann go gcoinneofar roinnt grianghraf agus físeán go buan mar chuid de chartlann na heagraíochta.

Cosaint Sonraí

Bailíonn Gaeloideachas sonraí ó thoscairí, aíonna agus cainteoirí ar mhaithe leis an Tionól Forbartha a phleanáil, a reáchtáil agus a bhainistiú go héifeachtach, mar aon leis an eolas is deireanaí a scaipeadh maidir leis an imeacht féin agus an gclár.

Glacann Gaeloideachas go dáiríre lena ról do chuid sonraí a chosaint agus déanfar gach iarracht a chinntiú go bhfuil do shonraí á mbailiú, á bpróiseáil, á stóráil, agus á scriosadh de réir na reachtaíochta reatha um chosaint sonraí. Ní choinneofar sonraí pearsanta lena bhféadfar duine a aithint níos faide ná mar is gá.

Ní roinnfidh Gaeloideachas sonraí ar aon tríú páirtí gan toiliú sainráite feasach a fháil ar dtús.

Cúiseanna a bhfuil sonraí á mbailiú:

  • Chun an Tionól Forbartha a phleanáil, a reáchtáil agus a bhainistiú go héifeachtach
  • Chun íocaíochtaí a phróiseáil
  • Chun eolas agus agus uasdátaithe cuí a scaipeadh orthu siúd a bheidh ag freastal
  • Chun staitisticí a bhailiú maidir le freastal