Bord Gaeloideachas

Seán Ó hArgáin

Uachtarán

Príomhoide Ghaelscoil Osraí, ball de bhord Fhoras na Gaeilge, iarmhéara ar chathair Chill Chainnigh, iaroifigeach forbartha ar Ógras, Stiúrthóir ar Ghealaraí de Buitléar, Cill Chainnigh agus iarstiúrthóir ar Amharclann Gheata an Uisce, Cill Chainnigh. Páirteach in an-chuid eagraíochtaí deonacha pobail agus spóirt.

Mícheál S. Mac Donnacha

Leas-Uachtarán

Múinteoir bunscoile Gaeltachta, Oifigeach Oideachais Gaeltachta de chuid COGG, PDST, Iar- Chathaoirleach ar Óige na Gaeltachta agus Feachtas, Rúnaí ar Chraobh Iar Chonnacht, Oifigeach Gaeilge na Meán le CMI, Cathaoirleach boird bainistíochta scoileanna Gaeltachta, Cathaoirleach ar Chomhairle Raidió na Gaeltachta, M.Oid san Oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.

Anna Ní Chartúir

OCP agus ionadaí Earnáil na mBunscoileanna Gaeltachta

Iar-Phríomhoide Scoil Náisiúnta Leitir Mucú, Iar-Leas-Chathaoirleach COGG agus ESG, iarbhall de Choiste Teanga CNCM, dearthóir le Séideán Sí, ball de bhord bainistíochta Choláiste Cholmcille, M.A. i Modheolaíochtaí Teagaisc Teangacha.

Cormac Ó Tuairisg

Ionadaí Earnáil na mBunscoileanna Gaeltachta

Múinteoir i Scoil Éinne, An Spidéal. Ag múineadh le 8 mbliana anuas i scoileanna Gaeltachta agus gaelscoileanna. Máistreacht san oideachas digiteach agus iar-innealtóir aerlonga.

Laura Ní Chathasaigh

Ionadaí Earnáil na mBunscoileanna lasmuigh den Ghaeltacht

Múinteoir i nGaelscoil Bhaile Brigín.

Marc de Grás

Ionadaí Earnáil na mBunscoileanna lasmuigh den Ghaeltacht

Príomhoide Ghaelscoil na nDéise agus ball de Chomhairle Náisiúnta Líonra Príomhoidí Bunscoile Éireann. Ag obair sa chóras gaeloideachais ó 2003 agus is as Gaeltacht na Rinne san Déise dó. M.A. bainte amach aige i mBainistíocht san Oideachas.

Micheál Ó Ceoinín

Cisteoir agus ionadaí Earnáil na nIar-bhunscoileanna

Múinteoir iar-bhunscoile lán-Ghaeilge (Matamaitic) agus Príomhoide Cúnta i gColáiste Cois Life.

Joanne Ní Choileáin

Ionadaí Earnáil na nIar-bhunscoileanna

Múinteoir iar-bhunscoile (Gaeilge, Stair agus Oideachas Reiligiúnach) agus Príomhoide Cúnta 1 i gColáiste Íosagáin, Baile Átha Cliath.

Róise Nic Ciorraidh

Ionadaí Réigiún 1

Eolas le teacht.

Tomás Ó Cadhain

Ionadaí Réigiún 2

Príomhoide i nGaelscoil na Laochra, Biorra, Contae Uíbh Fhailí. Máistreacht i Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge. Breis is cúig bliana déag mar mhúinteoir sa chóras oideachais lán-Ghaeilge.

Bríd Ní Sheighin

Ionadaí Réigiún 3

Eolas le teacht.

Caitríona Ní Luasa

Ionadaí Réigiún 4

Príomhoide Ghaelscoil Naomh Séamas i gCill Orglan ó 2018. Tá M.A. sa Ghaeilge bainte amach aici ó Ollscoil Chorcaí agus tá M.Oid san Oideachas Lán-Gaeilge agus Gaeltachta idir-lámha aici faoi láthair i gColáiste Mhuire gan Smál.

Aodh Mac Craith

Ionadaí Réigiún 5

Is de bhunadh Gaeltachta Rinn Ua gCuanach san Déise Aodh Mac Craith. Mar mhúinteoir bunscoile tá breis is fiche bliain taithí sa chóras gaeloideachas aige, tá sé ina phríomoide i Scoil Náisiúnta na Rinne i nGaeltacht na nDéise agus tá sé ina bhall de bhord COGG ó 2016.

Clodagh Ní Mhaoilchiaráin

Rúnaí agus ionadaí Réigiún 6

Príomhoide Ghaelscoil Bhaile Brigín, Cathaoirleach ar Choláiste Ghlór na Mara, Iarbhall de bhord COGG, Cathaoirleach fhochoiste RSO Gaeloideachas, Rúnaí agus Cisteoir Ógeagrais, Máistreacht san Oideachas Lán-Gaeilge agus Gaeltachta, ball den mheitheal oibre don churaclam teanga nua de chuid an CNCM.