Míle buíochas ó Gaeloideachas!

Dec 9, 2020

Míle buíochas libh ar fad a d’fhreastal ar ár seimineáir ar líne in 2020! 

Bhaineamar an-taitneamh as bhur gcomhluadar ag ár seimineáir ar líne i mbliana. Tá súil againn gur bhain sibhse taitneamh is tairbhe astu. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil lenár gcainteoirí agus lenár gcathaoirligh uile, agus táimid ag tnúth le níos mó eolais agus smaointe nua a roinnt libh san Athbhliain.

Coinnígí súil amach do sheimineáir na hAthbhliana ar ár meáin shóisialta agus ar ár suíomh gaeloideachas.ie/claraigh Táimid ag tnúth go mór le leanúint leis an tsraith seimineár in 2021 agus b’aoibhinn linn cloisteáil uaibh le gur féidir linn freastal níos fearr ar na riachtanais atá agaibh san oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta! Má tá moladh ar bith agaibh d’ábhair nó seimineár ar leith a mbeadh áisiúil daoibh mar mhúinteoirí, déan teagmháil le eolas@gaeloideachas.ie

Má chaill sibh aon sheimineár nó más mian libh breathnú siar ar aon cheardlann nó ceann a roinnt le baill foirne eile, tá na taifeadtaí ar fad ar fáil ar sheinn-liosta YouTube. bit.ly/ForbairtGaeloid

Seo thíos na seimineáir ar fad mar a bhaineann le gach leibhéal oideachais:

Seimineáir Do Naíonaí

Seimineáir Don Bhunleibhéal

Seimineáir Don Iar-bhunleibhéal

Seimineáir do Thuismitheoirí

Seimineáir Riachtanais Speisialta Oideachais