Múinteoir Ranga i nGaelscoil Uí Chéadaigh

Sep 23, 2022

Tá múinteoir ranga de dhíth ar Ghaelscoil Uí Chéadaigh, Bóthar Vevay, Bré, Condae Chill Mhantáin. Is téarma seasta atá ar fáil agus ní mór don té a bheith ina m(h)úinteoir bunscoile, cáilithe agus cláraithe leis an gComhairle Múinteoireachta. www.GaelscoilUiCheadaigh.ie

Duine teagmhála
  Gearóidín Ní Bhaoill, Príomhoide
Ríomhphost
  post@gaelscoiluicheadaigh.ie
Spriocdháta
  30/09/2022