Múinteoir Tacaíocht Foghlama i nGaelscoil an Chuilinn

Sep 22, 2022

Tá múinteoir Tacaíocht Foghlama ag teastáil do pháistí R1 agus R2 i nGaelscoil an Chuilinn, Baile an Tirialaigh, BÁC 15.
Téarma seasta atá i gceist leis an bpost seo agus cuirfear treoir agus tacaíocht ar fáil chun dualgaisí an phost a chomhlíonadh.

Iarratais chuig fergus@gsch.ie

Spriocdháta: 15/10/2022

www.gsch.ie