News

Gaeloideahas Nuacht

Gaeloideachas publishes news here regularly, as well as fortnightly email newsletters for naíonraí, primary and post-primary schools. You can register to receive these newsletters at the bottom of this page. Keep an eye too on our social media accounts, and share your news with us by emailing eolas@gaeloideachas.ie.

Folláine Inbhuanaithe i Saol an Mhúinteora

Is ceardlann phraiticiúil í seo ar chúrsaí folláine chun tús spreagúil a chur le sraith seimineáir Gaeloideachas. Tá an cheardlann seo oscailte do mhúinteoirí agus príomhoidí ó leibhéal an naíonra suas chuig an iar-bhunscoil.

read more

Feasacht teanga a chothú sa rang ábhair

Tabharfar spléachadh ar thábhacht na feasachta teanga sa rang ábhair ag leibhéal na hiar-bhunscoile sa cheardlann seo. Breathnófar lena linn ar ghnéithe den dea-chleachtas agus cuir chuige éagsúla a chuireann béim chomhuaineach ar ábhar agus ar theanga an ranga. Beidh an cheardlann phraiticiúil seo úsáideach do mhúinteoir ar bith atá ag múineadh ábhar ar bith trí mheán na Gaeilge.

read more

  • Le do thoil, roghnaigh na nuachtlitreacha uile gur mian leat a fháil uainn. Is féidir do rogha a leasú ag am ar bith. / Please select all of the newsletters you’d like to receive from us. You can change your mind at any time.