Products

Cart

News

Gaeloideahas Nuacht

Gaeloideachas publishes news here regularly, as well as fortnightly email newsletters for naíonraí, primary and post-primary schools. You can register to receive these newsletters at the bottom of this page. Keep an eye too on our social media accounts, and share your news with us by emailing eolas@gaeloideachas.ie.

Míle buíochas ó Gaeloideachas!

Míle buíochas libh ar fad a d'fhreastal ar ár seimineáir ar líne in 2020!  Bhaineamar an-taitneamh as bhur gcomhluadar ag ár seimineáir ar líne i mbliana. Tá súil againn gur bhain sibhse taitneamh is tairbhe astu. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil lenár...

read more

Nuachtlitir an Iar-bhunleibhéil 17 Samhain 2020

A Chairde, Tá an t-eagrán seo de Nuachtlitir an Iar-bhunléibhéil lán le heolas Forbairt Ghairmiúil Leanúnach – idir Sheimineáir Gaeloideachas agus Chúrsaí Iarchéime do Mhúinteoirí Iar-bhunscoile - deiseanna iontacha chun cur le bhur scileanna agus deiseanna...

read more

Nuachtlitir an Bhunleibhéil 17 Samhain 2020

Fóineolaíocht & Litearthacht - Sraith Seimineár Gaeloideachas Beidh an chéad seimineár eile do bhunscoileanna sa tsraith thuas ar bun trathnóna anocht ag 7.00i.n. Clúdófar straitéisí praiticiúla leis an fheasacht fóineolaíochta agus scileanna litearthachta a...

read more

Parent Discussion Sessions On Early Learning

The Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth (DCEDIY) would like to bring your attention to online focused discussion sessions happening this month with parents as part of the consultation on the new funding model for early learning and care...

read more

Nuachtlitir an Bhunleibhéil 3 Samhain 2020

Fáilte ar ais a Phríomhoidí agus a Mhúinteoirí chuig an dara leath den chéad téarma seo de Scoilbhliain 2020-21. Guímid gach rath oraibh féin agus bhur ndaltaí idir seo agus Saoire na Nollag agus go bhfana sibh uilig slán! Léigh an Nuachlitir iomlan anseo

read more

  • Le do thoil, roghnaigh na nuachtlitreacha uile gur mian leat a fháil uainn. Is féidir do rogha a leasú ag am ar bith. / Please select all of the newsletters you’d like to receive from us. You can change your mind at any time.