Nuacht

Foilsíonn Gaeloideachas nuacht anseo go tráth rialta, chomh maith le nuachtlitreacha coicísiúla ar ríomhphost do naíonraí, bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna araon. Is féidir clárú leis na nuachtlitreacha seo a fháil thíos. Coinnigh súil orainn ar na meáin shóisialta chomh maith, agus tá lán-fháilte romhat scéalta a roinnt linn trí ríomhphost a sheoladh chuig eolas@gaeloideachas.ie.

Preasráiteas: Tús maith leath na hoibre

Tréaslaíonn Gaeloideachas leis an Roinn Oideachais agus leis an bhForas Taighde as foilsiú na tuarascála ar na scoileanna cás-staidéir sa Scéim Aitheantais Gaeltachta. “Is ábhar ceiliúrtha chomh mór céanna le hábhar machnaimh í an tuarascáil seo agus tugann sé ardú meanma dúinn go mbeidh forbairt shuntasach agus riachtanach á déanamh ar na scoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht ar an gcaoi céanna” – Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach

Leigh

Folláine Inbhuanaithe i Saol an Mhúinteora

Is ceardlann phraiticiúil í seo ar chúrsaí folláine chun tús spreagúil a chur le sraith seimineáir Gaeloideachas. Tá an cheardlann seo oscailte do mhúinteoirí agus príomhoidí ó leibhéal an naíonra suas chuig an iar-bhunscoil.

Leigh

Feasacht teanga a chothú sa rang ábhair

Tabharfar spléachadh ar thábhacht na feasachta teanga sa rang ábhair ag leibhéal na hiar-bhunscoile sa cheardlann seo. Breathnófar lena linn ar ghnéithe den dea-chleachtas agus cuir chuige éagsúla a chuireann béim chomhuaineach ar ábhar agus ar theanga an ranga. Beidh an cheardlann phraiticiúil seo úsáideach do mhúinteoir ar bith atá ag múineadh ábhar ar bith trí mheán na Gaeilge.

Leigh

  • Le do thoil, roghnaigh na nuachtlitreacha uile gur mian leat a fháil uainn. Is féidir do rogha a leasú ag am ar bith. / Please select all of the newsletters you’d like to receive from us. You can change your mind at any time.