Cart

Nuacht

Foilsíonn Gaeloideachas nuacht anseo go tráth rialta, chomh maith le nuachtlitreacha coicísiúla ar ríomhphost do naíonraí, bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna araon. Is féidir clárú leis na nuachtlitreacha seo a fháil thíos. Coinnigh súil orainn ar na meáin shóisialta chomh maith, agus tá lán-fháilte romhat scéalta a roinnt linn trí ríomhphost a sheoladh chuig eolas@gaeloideachas.ie.

Lámhleabhar Rialachais nua do Bhunscoileanna

Ghabh an tAire Oideachais agus Scileanna Joe McHugh T.D. buíochas inniu (Dé Mairt 24 Meán Fómhair) leis na mílte saorálaithe a d’fhóin ar bhoird bainistíochta bhunscoile le ceithre bliana anuas. Chuir an tAire a bhuíochas in iúl agus Lámhleabhar Rialachais do...

Leigh

Cé a bheidh ag an Tionól Forbartha i mbliana?

Ár mbuíochas le gach éinne a chláraigh go dáta, táimid ag súil go mór le bheith in bhur dteannta in Óstán Pháirc Bhaile an Róistigh, Dúglas, ar an Aoine 15ú Samhain 2019. Beidh ionadaithe linn ó scoileanna ag an mbun agus iar-bhunleibhéal, thuaidh agus theas, ó...

Leigh

Curaclam Teanga na Bunscoile Seolta

Sheol Joe McHugh TD, an tAire Oideachais agus Scileanna, Curaclam Teanga na Bunscoile/Primary Language Curriculum inniu. Is é atá sa Churaclam ná athrú bunúsach sa dóigh a bhfoghlaimíonn leanaí Béarla agus Gaeilge ar scoil. Tá an curaclam nua á thabhairt isteach do...

Leigh

Ainmneofar cúig bhunscoil nua mar Ghaelscoileanna

D’fhógair Joe McHugh TD, an tAire Oideachais agus Scileanna, inniu go bhfuil cúig bhunscoil nua a bhunófar sa tréimhse 2020-2022 le hainmniú don Ghaeloideachas. Rinne an tAire an cinneadh sin tar éis anailís a dhéanamh ar an bhfáil atá ann ar Ghaelscoileanna i roinnt...

Leigh

Foras le hiarratas a dhéanamh ar phátrúnacht 11 iar-bhunscoil nua

Ó www.gaelscoil4all.ie: Déanfar iarratas 11 Ghaelcholáiste nua a bhunú in 2020 agus 2021. Meánscoil chomhoideachasúil agus ilchreidmheach a bheidh i ngach Gaelcholáiste nua. Tá meánscoil nua de dhíth i ngach ceantar mar gheall ar fhás sa daonra. Is mian linn rogha nua...

Leigh

Nuachtlitreacha Gaeloideachas

* indicates required
Nuachtlitir | Newsletter:

Email Format

View previous newsletters