Nuacht

Foilsíonn Gaeloideachas nuacht anseo go tráth rialta, chomh maith le nuachtlitreacha coicísiúla ar ríomhphost do naíonraí, bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna araon. Is féidir clárú leis na nuachtlitreacha seo a fháil thíos. Coinnigh súil orainn ar na meáin shóisialta chomh maith, agus tá lán-fháilte romhat scéalta a roinnt linn trí ríomhphost a sheoladh chuig eolas@gaeloideachas.ie.

Ag Aistriú chuig an Iar-bhunscoil – Caint do Thuismitheoirí

Ar Aghaidh Linn chuig an Iar-bhunscoil! Ag Aistriú chuig an Iar-bhunscoil lán-Ghaeilge nó Ghaeltachta– Caint Phraiticiúil do Thuismitheoirí agus Chaomhnóirí An bhfuil do mhac nó iníon ag tosú sa Ghaelcholáiste nó Iar-bhunscoil Ghaeltachta i mbliana? Is aistriú mór é...

Leigh

Comórtas: Greannáin (Bunleibhéal)

Comórtas ealaíne agus scríbhneoireachta i bhfoirm greannáin é seo do na bunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Táimid ag lorg iarratais ó pháistí bunscoile chun greannán a thairraingt le pictiúir daite agus scéal spreagúil suimiúil. Is féidir leis an ngreannán...

Leigh

Folúntas: Príomh Stiúrthóir, Naíonra Cholmcille

Dualgais agus Freagrachtaí | Duties and Responsibilities Bheith freagrach do pháistí ó lá go lá. Take day to day responsibility for children. An scéim ECCE a threorú don Naíonra. Lead the ECCE Scheme for the Naíonra. Chun ardchaighdeán cúram a chinntiú sa Naíonra....

Leigh

Folúntas: Stiúrthóir, Naíonra Cholmcille

Dualgais agus Freagrachtaí | Duties and Responsibilities Bheith freagrach do pháistí ó lá go lá. Take day to day responsibility for children. Chun ardchaighdeán cúram a chinntiú sa Naíonra. Ensure high standards of care at the Naíonra.  Curaclam a fhorbairt de réir...

Leigh

Comórtas do pháistí sa Naíonra

Bhí caighdeán na healaíne ó pháistí sa naíonra dochreidte le linn dianghlasála! Comhghairdeas libh ar fad a ghlac páirt inár gcomórtais go dtí seo! Tá comórtas amháin eile againn daoibh agus is fútsa an rogha a dhéanamh cad gur mhaith leat a tharraingt/a phéinteáil,...

Leigh

Seoladh an leabhráin nua Disléicse

Tá bileog nua-fhorbartha ag Gaeloideachas  i gcomhar le Cumann Disléicse na hÉireann bunaithe ar an taighde reatha náisiúnta agus idirnáisiúnta ar a bhfuil an dea-chleachtas mar atá i scoileanna, chomh maith le ceapadh beartais maidir le páistí a bhfuil disléicse...

Leigh

MEABHRÚ: Clárúchán ag Dúnadh, 2in, 3ú Meitheamh

Meabhrú tapaigh daoibh go mbeidh clárúchán dár seimineáir in aisce ar Disléicse sa Scoil Lán-Ghaeilge agus Ghaeltachta ar 3ú & 4ú Meitheamh, ag dúnadh Dé Céadaoin, 3ú Meitheamh ag 2in. Tapaígí an deis anois agus cláraígí thíos! [gravityform id="28" title="true"...

Leigh

Seiminéar ar líne maidir le Disléicse

Tá áthas an domhain ar Gaeloideachas a fhógairt go gcuirfidh an eagraíocht tús le sraith cheardlann saor in aisce ar líne i mí an Mheithimh. Beidh an chéad dá cheardlann ar siúl ar an 3ú agus 4ú Meitheamh agus déanfar plé ar dhisléicse sa chóras oideachais...

Leigh

Nuachtlitreacha Gaeloideachas

* indicates required
Nuachtlitir | Newsletter:

Email Format

View previous newsletters