Products

Cart

Nuacht

Foilsíonn Gaeloideachas nuacht anseo go tráth rialta, chomh maith le nuachtlitreacha coicísiúla ar ríomhphost do naíonraí, bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna araon. Is féidir clárú leis na nuachtlitreacha seo a fháil thíos. Coinnigh súil orainn ar na meáin shóisialta chomh maith, agus tá lán-fháilte romhat scéalta a roinnt linn trí ríomhphost a sheoladh chuig eolas@gaeloideachas.ie.

Nuachtlitir an Iar-bhunleibhéil 17 Samhain 2020

A Chairde, Tá an t-eagrán seo de Nuachtlitir an Iar-bhunléibhéil lán le heolas Forbairt Ghairmiúil Leanúnach – idir Sheimineáir Gaeloideachas agus Chúrsaí Iarchéime do Mhúinteoirí Iar-bhunscoile - deiseanna iontacha chun cur le bhur scileanna agus deiseanna...

Leigh

Nuachtlitir an Bhunleibhéil 17 Samhain 2020

Fóineolaíocht & Litearthacht - Sraith Seimineár Gaeloideachas Beidh an chéad seimineár eile do bhunscoileanna sa tsraith thuas ar bun trathnóna anocht ag 7.00i.n. Clúdófar straitéisí praiticiúla leis an fheasacht fóineolaíochta agus scileanna litearthachta a...

Leigh

Seisiúin Plé le Tuismitheoirí Ar Luath-Oideachas

(Mar eolas, tá leagan Gaeilge den eolas thíos lorgtha ag Gaeloideachas ón Roinn) The Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth (DCEDIY) would like to bring your attention to online focused discussion sessions happening this month with parents...

Leigh

Nuachtlitir an Bhunleibhéil 3 Samhain 2020

Fáilte ar ais a Phríomhoidí agus a Mhúinteoirí chuig an dara leath den chéad téarma seo de Scoilbhliain 2020-21. Guímid gach rath oraibh féin agus bhur ndaltaí idir seo agus Saoire na Nollag agus go bhfana sibh uilig slán! Léigh an Nuachlitir iomlan anseo

Leigh

Gaelcholáistí Nua 2021

Tá meánscoil nua le bunú  sna ceantair thíos anois! Níl ach cúpla lá fágtha ag tuismitheoirí vótáil ar son Gaelcholáiste - lean na naisc thíos leis seo a dhéanamh: Baile an Chollaigh in 2021 mar gheall ar fhás sa daonra. Vótáil anseo. Roghnaidh An Foras agus An...

Leigh

TTA san Iar-bhunscolaíocht Lán-Ghaeilge & Ghaeltachta

Cé air a bhfuil an clár dírithe? An múinteoir ábhair tú i nGaelcholáiste, in Aonad Lán-Ghaeilge nó in iarbhunscoil Ghaeltachta? Ar mhaith leat cur le d'inniúlacht/do chumas teanga féin sa Ghaeilge? Ar mhaith leat forbairt ghairmiúil a dhéanamh bunaithe go sonrach ar...

Leigh

Nuachtlitir an Iar-bhunleibhéil 3 Samhain 2020

Fáilte ar ais a Phríomhoidí agus a Mhúinteoirí chuig an dara leath den chéad téarma seo de Scoilbhliain 2020-21. Guímid gach rath oraibh féin agus bhur ndaltaí idir seo agus Saoire na Nollag agus go bhfana sibh uilig slán!Is féidir an Nuachtlitir a léamh...

Leigh

Ceithre iar-bhunscoil le bunú sa bhliain 2021

Thug Norma Foley TD, an tAire Oideachais, cuireadh do thuismitheoirí a chur in iúl cén pátrún is fearr leo le haghaidh ceithre iar-bhunscoil atá le bunú sa bhliain 2021. Dúirt an tAire Foley: “Is tréimhse neamhghnách dhúshlánach í seo do phátrúin scoile agus do...

Leigh

  • Le do thoil, roghnaigh na nuachtlitreacha uile gur mian leat a fháil uainn. Is féidir do rogha a leasú ag am ar bith. / Please select all of the newsletters you’d like to receive from us. You can change your mind at any time.