Nuacht do Thaighdeoirí

Foilsíonn Gaeloideachas nuacht anseo go tráth rialta, chomh maith le nuachtlitreacha coicísiúla ar ríomhphost do naíonraí, bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna araon. Is féidir clárú leis na nuachtlitreacha seo a fháil thíos. Coinnigh súil orainn ar na meáin shóisialta chomh maith, agus tá lán-fháilte romhat scéalta a roinnt linn trí ríomhphost a sheoladh chuig eolas@gaeloideachas.ie.

Sábháil an dáta – Tionól Forbartha 2024

Tá ríméad orainn a fhógairt go mbeidh Tionól Forbartha Gaeloideachas i bpáirt le COGG 2024 ar siúl in Óstán Slieve Russell, Contae an Chabháin, ar an 22 Samhain 2024. Táimid ag obair go fóill ar chlár an lae, ach beidh sé spreagúil agus fairsing, mar a bhíonn i...

Leigh

🔥 Lá Bealtaine beagnach linn! 🌞

Níl ach seachtain amháin fanta sula bhfuil tús an tSamhraidh linn agus buíochas mór le Dia fuaireamar blaisín d'aimsir bhreá an tSamhraidh le deireanaí. Is dea-scéala go bhfuil leathanach iomlán againn dírithe ar an bhféile Bealtaine agus ar an Samhradh. Tá amhráin,...

Leigh

Folúntais: Múinteoirí i gColáiste Feirste

Tá Coláiste Feirste ag lorg múinteoirí láncháilithe le Nuatheangacha (Fraincís ach go háirithe) agus Teicneolaíocht a theagasc trí mheán na Gaeilge. Gach eolas ar fáil anseo: Fograí poist Coláiste Feirste 21X2 Abrean 24

Leigh

Creidim Ionat 💚 seisiúin eolais ar líne

Gach Déardaoin le linn an fheachtais 'Creidim Ionat' le Foras na Gaeilge beidh seisiúin eolais ar líne againn ar mhaithe le heolas maidir le hábhair éagsúla a roinnt libh ionas gur féidir libh leanúint ar aghaidh ag foghlaim Gaeilge. Tá na seisiúin seo saor in aisce...

Leigh

Ag ullmhú don Ghaelscoil 2024 📽️

Cad atá i gceist? Is seimineár 45 nóiméad é seo, a bheidh ag díriú ar thuismitheoirí atá ag ullmhú don Ghaelscoil i mbliana. Beidh Príomhoide agus Leas-Phríomhoide Gaelscoil Ruairí, Cill Dara, ag éascú an seimineár seo ach beidh ábhar na cainte in oiriúint do gach...

Leigh

Cruinniú Earnála na nIar-Bhunscoileanna

Beidh Gaeloideachas ag reáchtáil cruinniú earnála ar-líne do na hiar-bhunscoileanna roimh Cruinniú Ginearálta na heagraíochta (a bheidh ar siúl ar an 17 Aibreán). Dá réir beidh cruinniú á reáchtáil do na hIar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ar an Luain 15...

Leigh

  • Le do thoil, roghnaigh na nuachtlitreacha uile gur mian leat a fháil uainn. Is féidir do rogha a leasú ag am ar bith.