Nuacht do Thaighdeoirí

Foilsíonn Gaeloideachas nuacht anseo go tráth rialta, chomh maith le nuachtlitreacha coicísiúla ar ríomhphost do naíonraí, bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna araon. Is féidir clárú leis na nuachtlitreacha seo a fháil thíos. Coinnigh súil orainn ar na meáin shóisialta chomh maith, agus tá lán-fháilte romhat scéalta a roinnt linn trí ríomhphost a sheoladh chuig eolas@gaeloideachas.ie.

Preasráiteas: Sonraíocht Ghaeilge na hArdteiste

Le foilsiú láithreach 24.02.2021 Sonraíocht Ghaeilge na hArdteiste: Géarghá le tréimhse chomhairliúcháin a shíneadh agus anailís a dhéanamh ar Shonraíocht na Sraithe Sóisearaí....

Leigh

3 bhunscoil nua lán-Ghaeilge le hoscailt i mbliana

Le foilsiú láithreach 23.02.2021 Cuireann Gaeloideachas an-fháilte roimh fhógra an Aire Oideachais, Norma Foley, gurb é an Foras Pátrúnachta a bheidh mar phátrún ar na bunscoileanna lán-Ghaeilge nua a bheidh le hoscailt i mbliana le freastal ar cheantair Baile Átha...

Leigh

PREAS RÁITEAS: Cruinniú Ginearálta Bliantúil

Rúin, Riachtanais agus Mianta na Scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta á bplé ag Cruinniú Ginearálta Bliantúil Gaeloideachas Tionólfar Cruinniú Ginearálta Bliantúil Gaeloideachas ar an Déardaoin 11 Feabhra chun guth a thabhairt do na scoileanna Lán-Ghaeilge agus...

Leigh

Agóid Fhíorúil Na Luathbhlianta 2021

Beidh agóid na luathbhlianta ag Big Start Ireland ar siúl go fíorúil ar na meáin shóisialta ar fad ó 1pm inniu, 5 Feabhra 2021. Tacaíonn Gaeloideachas leis na naíonraí! Más múinteoir nó tuismitheoirí nó tacadóir leis an nGaeilge thú, tá lán-fáilte romhat bheith...

Leigh

PREASRÁITEAS: Comórtas Liteartha an Oireachtais 2021

Íoslódáil Preasráiteas Anseo D’fhógair An tOireachtas, i gcomhpháirt le Gaeloideachas inniu (30 Deireadh Fómhair 2020), le linn Oireachtas na Samhna 2020 ar líne, go mbeidh comhpháirtíocht nua eatarthu do Chomórtais Liteartha an Oireachtais 2021. Trí (3) chomórtas...

Leigh

Preasráiteas: Athoscailt Scoileanna

Treochlár chun filleadh Sábháilte na Scoileanna a éascú ó Pheirspictíocht na Scoileanna Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta Fáiltíonn Gaeloideachas roimh fhoilsiú an Treorchláir chun filleadh sábháilte na scoileanna a éascú agus roimh an bpacáiste tacaíochta do...

Leigh

Seoladh an leabhráin nua Disléicse

Tá bileog nua-fhorbartha ag Gaeloideachas  i gcomhar le Cumann Disléicse na hÉireann bunaithe ar an taighde reatha náisiúnta agus idirnáisiúnta ar a bhfuil an dea-chleachtas mar atá i scoileanna, chomh maith le ceapadh beartais maidir le páistí a bhfuil disléicse...

Leigh

Preasráiteas: Tionól Forbartha 2020 ar Ceal

Tionól Forbartha na Scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, 2020 ar Ceal De dheasca Covid-19 agus cúrsaí na tíre mar atá, is oth linn a fhógairt go bhfuil cinneadh déanta Tionól Forbartha Gaeloideachas i bpáirt le COGG 2020 i mí na Samhna a chur ar ceal. Tá an...

Leigh

Nuachtlitreacha Gaeloideachas

* de dhíth | indicates required

 

 

Nuachtlitir | Newsletter:


Formáid | Format


Léigh siar | View previous newsletters