Nuacht do Thaighdeoirí

Foilsíonn Gaeloideachas nuacht anseo go tráth rialta, chomh maith le nuachtlitreacha coicísiúla ar ríomhphost do naíonraí, bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna araon. Is féidir clárú leis na nuachtlitreacha seo a fháil thíos. Coinnigh súil orainn ar na meáin shóisialta chomh maith, agus tá lán-fháilte romhat scéalta a roinnt linn trí ríomhphost a sheoladh chuig eolas@gaeloideachas.ie.

Deis duine óg a mholadh don tionscadal Listen Up!

Tá deis ag Gaeloideachas, mar bhall den CRA, duine óg a mholadh le bheith rannpháirteach sa tionscadal seo agus tá cuireadh á dtabhairt againn d’ár mbaill daoine óga a chur chun cinn. Má tá aithne agat ar dhuine óg a mholfá, le bhur dtoil déan teagmháil linn le ainm agus seoladh an duine óg san áireamh roimh Dé Déardaoin, 27ú Eanáir 2022. 

Leigh

Stráitéis Náisiúnta agus Tacaíochtaí Teanga ag teastáil le Tacú le Múinteoirí sa Chóras Tumoideachais

“Tacaíonn torthaí taighde a foilsíodh le déanaí maidir le dearcthaí, eispéiris agus tuairimí múinteoirí ábhair i nGaelcholáistí lenár dtuiscint go bhfuil dúshlán mór le heaspa líofachta agus easpa muiníne i measc múinteoirí a mhúineann ábhair eile trí mheán na Gaeilge sa chóras lán-Ghaeilge, dúshlán a chuireann isteach ar chleachtas teagaisc an ranga” a deir Bláthnaid ní Ghréacháin, Ardfheidhmeannach Gaeloideachas.

Leigh

Nuachtlitir an Bhunleibhéil 29 Aibreán 2021

Tá Gaeloideachas ag beartú cruinnithe náisiúnta eolais agus comhairliúcháin thar a bheith tábhachtach do thuismitheoirí agus chaomhnóirí le páistí sna scoileanna lán-Ghaeilge laistigh agus lasmuigh den Ghaeltacht ar an dréachtsonraíocht nua T1 don Ghaeilge sa tSraith Shinsearach

Leigh

Fáilte á chur ag Gaeloideachas roimh phlean nua do na Luathbhlianta, ach tacaíocht bhreise ag teastáil do Naíonraí

Cuireann Gaeloideachas fáilte roimh fhoilsiú dhá mór-phlean de chuid na Roinne Leanaí le tacú le hearnáil na luathbhlianta, a chinnteoidh infheistíocht mhéadaithe agus a chabhróidh le gairm an mhúinteora luathbhlianta a fhorbairt. Molann an eagraíocht, áfach, gur chóir tacaíocht ar leith a sholáthar do na naíonraí mar gheall ar na costais agus na dúshláin bhreise a bhaineann le seirbhís a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge.  

Leigh

Rannta, dánta agus amhráin na Nollag

Agus muidne ag dul isteach i bhfruch frach na Nollag tá áthas orainn anseo dhá leathanach nua Nollaigiúla a chur ar fáil d'oidí, daltaí, tuismitheoirí, agus lucharacháin dar ndóigh! Beidh muid ag cur leis na leathanaigh Dánta na Nollag agus Amhráin na Nollag go minic...

Leigh

Tionól Forbartha 2022

An bhfuil tú ag iarraidh bheith ar an eolas faoi phleananna Gaeloideachas don Tionól Forbartha? Cláraigh anseo do liosta cumarsáide Gaeloideachas le cinntiú go bhfaigheann tú eolas maidir le clárúchán, clár an imeachta, siamsaíocht agus uasdátaithe tábhachtacha eile....

Leigh

Scoil Sailearna

Polasaithe Fógra bliantúil maidir le ligean isteach Scoil Sailearna  Foirm Chlárúcháin Scoil Sailearna 2022 2023 Ráiteas Cumhdach Leanaí & Measúnacht Riosca Scoil Sailearna Sonraí Teagmhála Na hAille, Indreabhán, Co. na Gaillimhe, H91PW35 Príomhoide: Caitríona Uí...

Leigh

  • Le do thoil, roghnaigh na nuachtlitreacha uile gur mian leat a fháil uainn. Is féidir do rogha a leasú ag am ar bith. / Please select all of the newsletters you’d like to receive from us. You can change your mind at any time.