Products

Cart

Oíche Eolais do Thuismitheoirí a Bhfuil Páistí le Riachtanais Speisialta Oideachais Acu

by | Feb 14, 2020 | Ginearálta, Múinteoirí, RSO, Tuismitheoirí

Tugann Gaeloideachas cuireadh duit bheith i láthair ag oíche eolais do thuismitheoirí/caomhnóirí páistí le Riachtanais Speisialta Oideachais san earnáil lán-Ghaeilge & Gaeltachta. Tar agus éist leis na saineolaithe ar:

  • Disléicse
  • Uathachas
  • Neamhord Urlabhra & Teanga

(Trí Bhéarla is mó a bheidh an ócáid seo.)

Gaillimh: Galway Bay Hotel, 26 Márta, 7-9pm, (clárúchán ó 6:30pm)

BÁC: Léachtlann Seamus Heaney (G114), Leabharlann Cregan, Campas Naomh Pádraig, Droim Chonrach, 30 Aibreán, 7-9pm, (clárúchán ó 6:30pm)

Cláraigh don ócáid i nGaillimh faoi 13ú Márta

Cláraigh don ócáid i mBÁC faoi 3ú Aibreán

eolas@gaeloideachas.ie