Ballraíocht don Scoilbhliain 2022-23 – Gnáth Scoil

100.00

Seo an ráta do bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta nach scoileanna oileáin iad. 

Ballraíocht bliana atá i gceist leis agus beidh gá é a athnuachan i Meán Fómhair 2023.