Ticéad don Chomhdháil RSO 2022

50.0080.00

Tá lascaine ar fail do scoileanna le ballraíocht agus do mhic léinn. 

Má roghnáitear an ráta do bhaill gan ballraíocht a bheith ag an scoil cheana féin, glacfaimid leis gur mian libh ballraíocht a cheannach chomh maith agus seolfar sonrasc chuig an scoil.

Is féidir níos mó na duine amháin a chlárú ag an am. Roghnaigh an líon iomlán ticéad atá de dhíth roimh ‘add to cart’ a bhrú, le do thoil, agus tabhair sonraí maidir leis na daoine a bheidh ag freastal. 

Tá an t-eolas seo de dhíth uainn le go mbeimid in ann teagmháil a dhéanamh le toscairí agus suaitheantais a chur ar fáil do gach éinne a bheidh ag freastal.
  • Cliceáil ar + le toscairí breise a chur leis an liosta. Beidh ainmneacha na dtoscairí de dhíth le cló ar na suaitheantais. Seolfar eolas sonrach maidir le sceideal agus clár an lae chuig seoltaí ríomhphoist na dtoscairí. Cabhróidh eolas maidir le róil linn pleanáil éifeachtach a dhéanamh, msh. Príomhoide, Múinteoir ranga, Cúntóir RSO, Múinteoir tacaíochta, srl.
    AinmSeoladh ríomhphoistRól 
  • Cuir nóta anseo agus déanfar gach iarracht freastal ort.