Online Seminars

7

You’ll find details below of our upcoming events. Where the event is to be in Irish only, the information will also be in Irish only. Registration is free, all you need to do is click on the image for the event and complete the form if you wish to attend. If you have questions about any of our events, you’re very welcome to contact us by emailing eolas@gaeloideachas.ie.

Missed an event? You can find recordings of our online events and any associated resources on the following pages:

Folláine Inbhuanaithe i Saol an Mhúinteora

Folláine Inbhuanaithe i Saol an Mhúinteora

Is ceardlann phraiticiúil í seo ar chúrsaí folláine chun tús spreagúil a chur le sraith seimineáir Gaeloideachas. Tá an cheardlann seo oscailte do mhúinteoirí agus príomhoidí ó leibhéal an naíonra suas chuig an iar-bhunscoil.

read more
Tae & Plé na Naíonraí

Tae & Plé na Naíonraí

Eagrófar teacht-le-chéile neamhfhoirmiúil gach mí, ar an gcéad Chéadaoin mura gcuirtear a mhalairt in iúl. Ní ga clárú ach uair amháin agus seolfar an nasc chugat gach mí. Is féidir díchlárú ag am ar bith trí ríomhphost a sheoladh chugainn.

read more
Feasacht teanga a chothú sa rang ábhair

Feasacht teanga a chothú sa rang ábhair

Tabharfar spléachadh ar thábhacht na feasachta teanga sa rang ábhair ag leibhéal na hiar-bhunscoile sa cheardlann seo. Breathnófar lena linn ar ghnéithe den dea-chleachtas agus cuir chuige éagsúla a chuireann béim chomhuaineach ar ábhar agus ar theanga an ranga. Beidh an cheardlann phraiticiúil seo úsáideach do mhúinteoir ar bith atá ag múineadh ábhar ar bith trí mheán na Gaeilge.

read more