Online Seminars

7

You’ll find details below of our upcoming events. Where the event is to be in Irish only, the information will also be in Irish only. Registration is free, all you need to do is complete the form underneath the event(s) you with to attend. If you have questions about any of our events, you’re very welcome to contact us by emailing eolas@gaeloideachas.ie.

Missed an event? You can find recordings of our online events and any associated resources on the following pages:

Tae & Plé na Naíonraí, 20 Eanáir 2021

Tae & Plé 20.01.2021

Ba mhaith linn deis a thabhairt do mhúinteoirí naíonra teacht le chéile ar líne chun na cúrsaí is déanaí a phlé, tacaíochtaí cuí a aithint agus foghlaim óna chéile.

Beidh an seisiún Zoom ar siúl ar an gCéadaoin 20.01.2021 idir 19.00-20.00. Má tá suim agat a bheith i láthair, is gá tú féin a chlárú thíos.

Tae & Plé Eanáir 2021

Cláraigh anseo agus seolfar nasc Zoom chugat ar an lá. Tabhair faoi deara, le do thoil, go ndúnfar an fhoirm ag 12.00 ar an lá.
  • Luaigh anseo aon abhar plé ar leith gur mian leat nó aon mholadh atá agat maidir le hathoscailt an naíonra.

Sonraíocht Ghaeilge na Sraithe Sinsearaí (dáta le deimhniú)

Osclófar clárúchán don seimineár seo ag dáta níos déanaí. Coinnigh súil ar na meáin shóisialta d’fhógraí.

Téama: 

Dírithe ar: Múinteoirí iar-bhunscoile

Am agus áit: Le deimhniú, 19.00, Zoom

Aoichainteoirí: Le deimhniú

Luach an luath-thumoideachais iomláin (dáta le deimhniú)

Osclófar clárúchán don seimineár seo ag dáta níos déanaí. Coinnigh súil ar na meáin shóisialta d’fhógraí.

Téama: 

Dírithe ar: Múinteoirí bunscoile

Am agus áit: Dáta le deimhniú, Zoom

Aoichainteoirí: Le deimhniú