Products

Cart

Riarthóir Oifige á Earcú ag Gaeloideachas

by | Feb 1, 2019 | Ginearálta, Nuacht

Conradh 3 bliana

Duine le sárscileanna eagrúcháin, riaracháin oifige agus cumarsáide, mar aon le hardchaighdeán labhartha agus scríofa sa Ghaeilge de dhíth.

Tuilleadh eolais, foirm iarratais, agus sainchuntas poist le fáil ó foluntais@gaeloideachas.ie

Spriocdháta le haghaidh foirm iarratais agus CV –  meánlae, Aoine, 8 Feabhra 2019. Ní ghlacfar le haon iarratais i ndiaidh an spriocdháta.

Tá an post seo lonnaithe sa phríomhoifig i Marino, Baile Átha Cliath 9. Scála Tuarastail: €23,339 – €39,112.

Is ceanneagraíocht í Gaeloideachas atá freagrach as an réimse Tumoideachas/Gaeloideachas agus Réamhscolaíocht lán-Ghaeilge a chur chun cinn.