Comhdháil na Luathbhlianta

by | Sep 22, 2022 | Ceannlíne, Event, Múinteoirí

Tá ríméad orainn a fhógairt go mbeidh Comhdháil leath-lae do na Luathbhlianta á reáchtáil againn go luath. Seo í an chéad comhdháil, dírithe ar mhúinteoirí naíonra, atá eagraithe ag Gaeloideachas.

Tá fáilte roimh éinne atá ag cur seirbhísí luathbhlianta ar fáil trí mheán na Gaeilge; múinteoirí naíonra, cúramóirí, múinteoirí naíolainne nó eile. 

Beidh an comhdháil i bpearsan, i mBloc D, Seomra 203 Leabharlann Cregan, Coláiste Phádraig, DCU i mBaile Átha Cliath 9 ó 9.30-15.00. Cliceáil anseo le treoir a aimsiú ar Google Maps

  • Níl aon chostas i gceist, agus cuirfear lón saor in aisce ar fáil. 
  • Is gá clárú don chomhdháil seo agus tá líon teoranta spás ar fáil. Molann muid bhur mbaill foirne a chlárú luath seachas mall. Tá an fhoirm ag bun an leathanaigh. 
  • is féidir teacht ar an leabharlann go héasca ar iompar poiblí: Bus Bhaile Átha Cliath 1, 13, 33, 41 nó traein go Stáisiún Dhroim Conrach 
  • Tá páirceáil ar fáil ar an gcampas, cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais

Clár an Lae

Clárúchán: 09.30-10.00

Tae, caifé agus deis bualadh le múinteoirí eile

Ceardlann 1: 10.00-10.45

Better Start Treoir Chleachtais, Riachtanais Bhreise Oideachais & Eile

Togra náisiúnta is ea Better Start a dhíríonn ar Fhorbairt Cháilíochta do na Luathbhlianta. Bhunaigh an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Imeasctha agus Óige agus le tacaíocht ó Phobal. Cuireann Better Start cáilíocht agus cuimsiú chun cinn i suíomhanna Luathbhlianta agus Cúram (ELC) do leanaí ó bhreith go sé bliana d’aois in Éirinn.

Tá foireann chuimsitheach acu agus beidh Gráinne Mulligan linn ar an lá chun ceardlann phraiticiúil a thabhairt daoibh, mar aon le deis do cheisteanna ag an deireadh.

Níos mó eolais: https://www.betterstart.ie/about-us/

Ceardlann 2: 11.00-11.45

Aoi Speisialta Scileanna Léitheoireachta

Níos mó eolais le teacht!

Lón: 12.00-13.00

Ceardlann 3: 13.00-13.45

Talk Nua / Dr. Mary Pat O’Malley Forbairt Urlabhra agus Teanga don Pháiste Ilteangach

Is teiripeoir urlabhra agus teanga, agus léachtóir in Ollscoil na Gaillimhe í Mary-Pat O’Malley le breis agus 25 bliain taithí ag obair le teaghlaigh. Tá sí paiseanta faoi thacaíocht a thabhairt do theaghlaigh ilteangacha a bhfuil imní orthu faoi fhorbairt urlabhra agus teanga a bpáiste, ag baint úsáide as straitéisí atá bunaithe ar thaighde. Is féidir teacht ar a suíomh ag www.talknua.com. Bhunaigh sí grúpa Facebook ar a dtugtar Becoming Bilingual le Teiripeoir urlabhra agus teanga ilteangach Nadja Herkner. 

Ceardlann 4: 14.00-14.45

Branar Ceardlann Puipéadóireachta

Tá Branar Téatar do Pháistí’ ar cheann de phríomhchompántais amharclannaíochta in Éirinn a chruthaíonn saothar ealaíne do pháistí. Lonnaithe in iarthar na hÉireann, tá cáil ar Branar as an tsárobair álainn, shamhlaíoch a dhéanann siad. Tá siad tiomanta dá lucht féachana. Tá Niamh ag obair le Branar le 3 bliana anuas, ag obair idir cheardlanna agus leiriúcháin i scoileanna agus in amharclanna. Tá BA ag Niamh sa Dramaíocht agus sa Ghaeilge ó Ollscoil na Gaillimhe.

Tá Niamh Ní Fhlatharta ó ‘Branar Téatar do Pháistí’ chun ceardlann puipeadóireacht a chur i láthair ag úsáid ábhair atá ar fáil go héasca sa seomra ranga. Foghlaimeoidh tú: Conas puipéad a dhéanamh as páipéar & Bunscileanna puipéadóireachta, cosúil le conas an puipéad a bhogadh.


Cláraigh le freastal

Seoladh ríomhphoist(Required)
Seolfar cóip den fhoirm agus meabhrú chuig an seoladh ríomhphoist seo.
Cé a bheidh ag freastal?(Required)
Cliceáil ar an + ar dheis le hainmneacha bhreise a chur leis an liosta sa chás go bhfuil níos mó ná duine amháin le clárú agat.
Beidh pacáistí d'acmhainní do na páistí ar fáil do gach naíonra le tabhairt abhaile ar an lá. Is féidir iad a chur sa phost sa chás nach mbeidh an carr leat!
An bhfuil aon riachtanais ar leith agat maidir leis an lón?