Naíonra Céimeanna Beaga

f/ch: Gaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Gleann Aibhne, Bóthar an Ghoirt, Inis, Co. Co. an Chláir, V95 DW35, Ireland
  • Príomhoide / Stiúrthóir: Katie Uí Chaoimh

Cód aitheantais RLGÓ : 15CE0199

Sonraí Teagmhála

Láithreán: ww.gmci.ie/naionra

Teileafón: 086 2114881

Sonraí Eile

Páirteach sa scéim COLÓ

Cáilíocht TEG

Seirbhís Príobháideach

Suíomh