Gaelscoil Éadan Doire

Lárionad Gnó Éadain Doire, Éadan Doire, Co. Co. Uíbh Fháilí, R45ED89
  • Príomhoide / Stiúrthóir: Dónal Ó Grádaigh

Ainmníocht: Caitliceach

Bunaithe: 2008

Sonraí Teagmhála

Teileafón: 046-9773322

Suíomh