Naíonra Choill Mhic Thomáisín

Gráig Sheoinín, Coill Mhic Thomáisín, Co. Phort Láirge
  • Príomhoide / Stiúrthóir: Máire Ní Chéitinn

Cód aitheantais RLGÓ : 09WD0005

Sonraí Teagmhála

Teileafón: 051 294818

Uaireanta Oscailte: Maidineacha agus tráthnónta

Sonraí Eile

Páirteach sa scéim COLÓ

Seirbhís Pobail

Suíomh