Naíonra Mol an Óige Áine

58 Bealach Lily, Faiche Ongar, Ongar, BÁC 15, D15V2V4
  • Príomhoide / Stiúrthóir: Áine Uí Fhiaich

Cód aitheantais RLGÓ : 17FL0593

Sonraí Teagmhála

Teileafón: 086 1720245

Sonraí Eile

Páirteach sa scéim COLÓ

Cáilíocht TEG

Ballraíocht leis Na Naíonraí Gaelacha

Seirbhís Príobháideach

Suíomh