Naíonra Naithí

F/ch: Scoil Naithí, Bóthar Átha Leathan, Baile an tSaoir, Co. BÁC 16, D16EK63

  • Principal/Director: Méabh Uí Fhaoláin

DCYA identifier: 09DR0027

Contact Details

Website: www.naionranaithi.ie

Telephone: 01 296 1610

Other Details

Participating in ECCE Scheme

TEG Qualification

Naíonraí Gaelacha Member

Community Service

Location