Naíonra Naithí

F/ch: Scoil Naithí, Bóthar Átha Leathan, Baile an tSaoir, Co. BÁC 16, D16EK63
  • Príomhoide / Stiúrthóir: Méabh Uí Fhaoláin

Cód aitheantais RLGÓ : 09DR0027

Sonraí Teagmhála

Láithreán: www.naionranaithi.ie

Teileafón: 01 296 1610

Sonraí Eile

Páirteach sa scéim COLÓ

Cáilíocht TEG

Ballraíocht leis Na Naíonraí Gaelacha

Seirbhís Pobail

Suíomh