Naíonra Thomáis Daibhís

F/ch. Ionad Spóirt C.L.G., Carraig Dhúin, Magh Ealla, Co. Co. Chorcaí
  • Príomhoide / Stiúrthóir: Máire Uí Bhriain

Cód aitheantais RLGÓ : 09CC0139

Sonraí Teagmhála

Láithreán: www.naionrathomaisdaibhis.ie

Teileafón: 086 323 3779

Sonraí Eile

Páirteach sa scéim COLÓ

Cáilíocht TEG

Ballraíocht leis Na Naíonraí Gaelacha

Seirbhís Príobháideach

Suíomh