Scoil Sailearna

Nov 9, 2021

Scoil Sailearna

Policies

Click here to download our notice re enrolments: Fógra bliantúil maidir le ligean isteach Scoil Sailearna 

Click here to download our enrolment policy: Foirm Chlárúcháin Scoil Sailearna 2022 2023

Click here to download our Child Protection and Risk Assessment Statement: Ráiteas Cumhdach Leanaí & Measúnacht Riosca Scoil Sailearna

Contact Details

Na hAille, Indreabhán, Co. na Gaillimhe, H91PW35

Email: eolas@scoilsailearna.ie

Principal: Caitríona Uí Bhéarra

Telephone: 091-593321

School Roll Number: 12706J

Denomination: Catholic

Patron: Pátrúnacht Eaglasta (An Eaglais Chaitliceach)