Scoil Sailearna

Nov 9, 2021

Polasaithe

Fógra bliantúil maidir le ligean isteach Scoil Sailearna 

Foirm Chlárúcháin Scoil Sailearna 2022 2023

Ráiteas Cumhdach Leanaí & Measúnacht Riosca Scoil Sailearna

Sonraí Teagmhála

Na hAille, Indreabhán, Co. na Gaillimhe, H91PW35

Príomhoide: Caitríona Uí Bhéarra

Ríomhphost: eolas@scoilsailearna.ie

Teileafón: 091-593321

Uimhir Rolla: 12706J

Ainmníocht: Caitliceach

Patrún: Pátrúnacht Eaglasta (An Eaglais Chaitliceach)