Products

Cart

Seiminéar ar líne maidir le Disléicse

by | May 21, 2020 | Ginearálta, Muinteoirí, Nuacht ar fad, RSO, Taighdeoirí, Tuismitheoirí

Disléicse gaeilge 2

Tá áthas an domhain ar Gaeloideachas a fhógairt go gcuirfidh an eagraíocht tús le sraith cheardlann saor in aisce ar líne i mí an Mheithimh. Beidh an chéad dá cheardlann ar siúl ar an 3ú agus 4ú Meitheamh agus déanfar plé ar dhisléicse sa chóras oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta iontu. Is ionann an dá cheardlann, ach amháin go mbeidh an seisiún ar an 3 Meitheamh dátheangach (i mBéarla den chuid is mó), agus beidh an seisiún ar an 4ú Meitheamh i nGaeilge amháin le roinnt chainteoirí ón nGaeltacht ar an bpainéal. Beidh painéal tuismitheoirí, múinteoirí agus taighdeoirí ann ar an dá oíche lena gcuid saineolais agus taighde, taithí, comhairle phraiticiúil agus cleachtais éagsúla a roinnt.

An bhfuil ceisteanna agat maidir leis an disléicse i gcoitinne nó oiriúnacht an chórais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta do pháistí a bhfuil disléicse orthu?

Ar mhaith leat breis a fhoghlaim faoi eispéiris tuismitheoirí eile nó tuiscint a bheith agat ar straitéisí chun cabhrú le do pháiste sa bhaile?

Roinnfidh an Dr Sinéad Nic Aindriú an taighde is deireanaí sa réimse seo maidir le feiliúnacht an chórais lán-Ghaeilge do dhaltaí a bhfuil disléicse acu mar aon le buntáistí féideartha an chórais. Pléifear freisin roinnt de na tacaíochtaí agus acmhainní atá ar fáil le cabhrú le daltaí sa bhaile.

Seolfaidh an tOllamh Pádraig Ó Duibhir bileog úr nua atá forbartha ag Gaeloideachas i gcomhpháirt le Cumann Disléicse na hÉireann ag tús na n-ócáidí seo freisin.

Bí linn thar Zoom ar an 3ú nó 4ú Meitheamh ag a 19.00. Caithfear clárú do do rogha imeachta roimh ré ag úsáid an fhoirm chlárúcháin thíos. Fáilte mhór roimh cheisteanna don phainéal roimh an ócáid freisin. Tabhair faoi deara go bhfuil uimhreacha teoranta leis na ceardlanna seo.

Cláraigh | Register

Seimineáir Eolais do Thuismitheoirí ar an Disléicse
  • The event on Wednesday June 3rd will be in English and Irish, and will include the launch of the new information booklet for parents.

    Beidh an imeacht ar Déardaoin an 4 Meitheamh i nGaeilge amháin agus dírithe ar thuismitheoirí Gaeltachta.
  • Scríobh anseo aon cheist atá agat don phainéal. Déanfar iarracht gach ceist a fhreagairt ar an oíche. Ní féidir ceisteanna a chur le linn na hócáide féin. Céadaoin 27 Bealtaine an spriocdháta le haghaidh ceisteanna.

    Please submit any questions you have for the panel. We'll do our best to answer all questions on the night. Questions cannot be submitted during the event. Wednesday May 27th is the closing date to submit questions.