Products

Cart

Seirbhís Chomhairleach na Cigireachta don Churaclam

Feb 25, 2021

seirbhís chomhairleach na cigireachta

Tá an Chigireacht ag soláthar seirbhís chomhairleach, ghutháin agus ríomhphoist atá tiomnaithe do scoileanna atá ag feidhmiú i dtimpeallacht chianda.

Tá tacaíocht ar fáil 5 lá sa tseachtain, 09:00 – 17:30 do phríomhoidí agus do mhúinteoirí i leith na rudaí seo thíos:

  • Teagasc
  • Foghlaim
  • Measúnú
  • Cur i bhfeidhm an churaclaim

Déan teagmháil leis an seirbhís seo ar 057-9324461inspectorateadvisory@education.gov.ie (Luan – Aoine, 09:00 – 17:30)