Products

Cart

Seirbhís Chomhairleach na Cigireachta don Churaclam

by | Feb 25, 2021 | Ginearálta, Muinteoirí, Nuacht ar fad

Tá an Chigireacht ag soláthar seirbhís chomhairleach, ghutháin agus ríomhphoist atá tiomnaithe do scoileanna atá ag feidhmiú i dtimpeallacht chianda.

Tá tacaíocht ar fáil 5 lá sa tseachtain, 09:00 – 17:30 do phríomhoidí agus do mhúinteoirí i leith na rudaí seo thíos:

  • Teagasc
  • Foghlaim
  • Measúnú
  • Cur i bhfeidhm an churaclaim

Déan teagmháil leis an seirbhís seo ar 057-9324461inspectorateadvisory@education.gov.ie (Luan – Aoine, 09:00 – 17:30)