Seoladh an leabhráin nua Disléicse

Jun 4, 2020

Tá bileog nua-fhorbartha ag Gaeloideachas  i gcomhar le Cumann Disléicse na hÉireann bunaithe ar an taighde reatha náisiúnta agus idirnáisiúnta ar a bhfuil an dea-chleachtas mar atá i scoileanna, chomh maith le ceapadh beartais maidir le páistí a bhfuil disléicse orthu bunaithe, ar fud an domhain, ag díriú go sonrach ar pháiste sa chóras oideachais lán-Ghaeilge.

Féach anseo na sonraí chomh maith le hacmhainní eile atá ar fáil ó Gaeloideachas ar Riachtanais Speisialta Oideachais.

Íoslódáil an bhileog saor in aisce anois!