Special Education

Home » Special Education

30135833937 2771becafd k

Gaeloideachas’ vision is that high-quality Irish-medium immersion education should be available to every parent and guardian who would choose it for their child. We support naíonraí and Irish-medium primary and post-primary schools in their work to be fully inclusive and to cater for all children, no matter what their educational needs might be. 

Naíonraí and Irish-medium schools routinely cater for children with physical and intellectual disabilities; sight and hearing difficulties, Autism spectrum disorders, dyslexia, and other special educational needs (SEN). Some Irish-medium schools are now being granted special units to cater for children with additional needs.The same supports are made available to children with SEN in Irish-medium schools as they are in any other mainstream preschool or school. You can explore our work in this area by clicking on the section headings below. 

Bilingual education for children with special educational needs ‘does no harm and clearly does contribute to social, emotional and interpersonal growth’ – NCSE Report, 2011

Gaeloideachas Advisory Committee on Special Education

Gaeloideachas has formed an advisory committee to direct the organisation’s work on Special Education. The committee is very active and its primary objectives are to increase awareness of special education in the sector and to lobby for appropriate support services and resources. The remit of the committee includes:

 • highlight the special educational needs of children in the Irish-medium education system and the support structures to address difficulties;
 • increase awareness amongst policymakers of the special educational needs of children and appropriate support structures for naíonraí, schools and their communities;
 • identify where training is needed in the sector and source appropriate expertise;
 • compile a directory of experts and practitioners in the field, as well as relevant research;
 • plan and organise seminars and conferences on special education in the sector, in conjunction with other partners;
 • prepare submissions to the Department of Education and Skills and the Education Committee. 

The current members of the committee are as follows:

 • Clodagh Ní Mhaoilchiaráin, Príomhoide Gaelscoil Bhaile Brigín (Cathaoirleach)
 • Anna Ní Chartúir, Scoil Sailearna
 • Bláthnaid ní Ghréacháin, Gaeloideachas
 • Ciara Ní Bhroin, Gaeloideachas
 • Máire Ní Mhaoileoin, Scoil Neasáin
 • Máire Ní Mhurchadha, Coláiste Cholmcille
 • Máire Nic an Rí, COGG
 • Ríona Ní Shúilleabháin, Gaelscoil Bhaile Brigín

Conference Presentations

Tionól Forbartha, 2019

Ar Scáth a Chéile, 2019

Mother Tongues, 2018

Tionól Forbartha, 2018

Comhdháil Gaeloideachas ar RSO, 2017

Research

Workshops

Sign up to the Newsletter

We publish a range of newsletters, including one dedicated to special education that’s aimed at teachers and educators. You can sign up to receive any or all of our newsletters below, and you can unsubscribe at any time. 

* de dhíth | indicates required

Nuachtlitir | Newsletter:

Formáid | Format

Léigh siar | View previous newsletters

Latest News

06.10.2020 – RSO sa Bhunscoil

Téama: Comhoibriú, modhanna agus straitéisí le tacú le daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu sa bhunscoil Dírithe ar: Muinteoirí bunscoile Am agus áit: 6 Deireadh Fómhair, 19.00, Zoom Aoichainteoirí: Dr Ciara Uí Chonduibh, Scoil Uí Ghramhnaigh Déanfar...

read more

Moladh na seachtaine: fáilte ar ais ar Scoil!

Seo daoibh ár gcéad leagan de Moladh na Seachtaine, nuachtlitir sheachtainiúil a sheolfar amach chugaibh ag tús gach seachtain le smaointe oideachasúla do gach leibhéal scoile & tuismitheoirí. An tseachtain seo, beimid ag díriú ar socrú ar ais ar an naíonra nó ar...

read more

Cuireadh Chun Tairisceana: Tionscadal Taighde

Cur Síos ar an Tionscadal Taighde  Anailís ar na hacmhainní reatha teagaisc agus foghlama do pháistí a bhfuil riachtanais oideachais bhreise acu sa chóras lán-Ghaeilge agus Gaeltachta chun críche oiriúnacht; soláthar cuí agus easnaimh a aithint. Cuimsítear san anailís...

read more