Staitisticí na Naíonraí don bhliain 2022

Mar 23, 2021

Staitisticí na Naíonraí 2022

Go raibh míle maith agat as tabhairt faoin bhfoirm staitisticí.

Pléifear le gach eolas faoi dhiscréid agus ní roinnfear eolas maidir le haon naíonra ar leith le haon tríú páirtí gan cead i scríbhinn a lorg ón naíonra.

Má tá aon cheist agat ina leith, tá fáilte romhat teagmháil a dhéanamh linn: eolas@gaeloideachas.ie nó 01 8535195.
 • Seo mar a bheidh sé le feiceáil san eolaire ar www.gaeloideachas.ie.
 • Seo an duine a bheidh luaite ar www.gaeloideachas.ie mar teagmhálaí an naíonra.
 • Seo an seoladh a bheidh luaite ar www.gaeloideachas.ie don naíonra.
 • Maidir leis an Naíonra

 • Please enter a number from 1 to 20.
  Ní roinnfear an t-eolas sonrach seo maidir le do naíonra go poiblí nó le haon tríú páirtí gan do chead a lorg roimh ré.
  Ní roinnfear an t-eolas sonrach seo maidir le do naíonra go poiblí nó le haon tríú páirtí gan do chead a lorg roimhré.
  Ní roinnfear an t-eolas sonrach seo maidir le do naíonra go poiblí nó le haon tríú páirtí gan do chead a lorg roimh ré.
 • Maidir leis an bhFoireann

 • Please enter a number from 1 to 500.
  Ní roinnfear an t-eolas sonrach seo maidir le do naíonra go poiblí nó le haon tríú páirtí gan do chead a lorg roimh ré.
  Ní roinnfear an t-eolas sonrach seo maidir le do naíonra go poiblí nó le haon tríú páirtí gan do chead a lorg roimh ré.
 • Maidir leis na Leanaí

 • Please enter a number from 1 to 500.
  Ní roinnfear an t-eolas sonrach seo maidir le do naíonra go poiblí nó le haon tríú páirtí gan do chead a lorg roimh ré.
 • msh. go labhraíonn ar a laghad tuismitheoir nó caomhnóir amháin Gaeilge leis an bpáiste mar ghnáth-theanga chumarsáide.

  Ní roinnfear an t-eolas sonrach seo maidir le do naíonra go poiblí nó le haon tríú páirtí gan do chead a lorg roimh ré.
  Please enter a number from 0 to 500.
 • Please enter a number from 0 to 500.
  msh. go bhfuil Fraincis, Spáinnis, nó eile mar an teanga tí sa bhaile.

  Ní roinnfear an t-eolas sonrach seo maidir le do naíonra go poiblí nó le haon tríú páirtí gan do chead a lorg roimh ré.
 • Ní roinnfear an t-eolas sonrach seo maidir le do naíonra go poiblí nó le haon tríú páirtí gan do chead a lorg roimh ré.
  Please enter a number from 0 to 500.
  Ní roinnfear an t-eolas sonrach seo maidir le do naíonra go poiblí nó le haon tríú páirtí gan do chead a lorg roimh ré.
 • Aon eolas eile gur mian leat a roinnt linn?

  Má tá aon rud ar leith gur mhaith leat a chur in iúl do Gaeloideachas maidir le staid reatha do naíonra, is féidir nóta a chur sa bhosca thíos agus beimid i dteagmháil leat ina leith. Mar shampla - athrú sa seoladh poist nó seoladh ríomhphoist, iarratas ar chruinniú linn, athrú ar an duine teagmhála don naíonra, nó aon ní eile.
 • Ar mhaith leat foilseacháin a ordú?

  Léirigh thíos cé mhéad cóip de na foilseacháin a theastaíonn ón naíonra agus seolfar sa phost chugat iad, saor in aisce.
 • Leabhrán dátheangach do thuismitheoirí maidir leis an naíonra
 • Bileog dátheangach do thuismitheoirí maidir le dul ón naíonra go dtí an bhunscoil
 • Leabhrán dátheangach do thuismitheoirí le frásaí i nGaeilge
 • Leagan Gaeilge den bhileog Going to big school foilsithe ag Early Childhood Ireland
 • Bileog eolais dátheangach do thuismitheoirí
 • Bileog eolais dátheangach do thuismitheoirí
 • Bileog eolais dátheangach do thuismitheoirí
 • Bileog eolais dátheangach do thuismitheoirí
 • Bileog eolais dátheangach do thuismitheoirí
 • Bileog eolais dátheangach do thuismitheoirí
 • Bileog eolais dátheangach do thuismitheoirí
 • Leabhrán dátheangach a chabhraíonn leis an aistriú
 • Leabhrán dátheangach do thuismitheoirí maidir le riachtanais speisialta
 • D'úsaid na hOifige amháin