Products

Cart

Seas le Naíonraí mar chuid d’Agóid na Luathbhlianta, 5 Feabhra 2020

by | Jan 15, 2020 | Ginearálta, Muinteoirí, Nuacht, Tuismitheoirí

Agóid na luathbhlianta (2)Tá agóid náisiúnta ar son na luathbhlianta fógartha ag Comhaontas na Luathbhlianta (Early Years Alliance) agus beidh foireann Gaeloideachas ag teacht le chéile le pobail na naíonraí ar na céimeanna den Hugh Lane Gallery ar Chearnóg Parnell ag 11.15rn, 5 Feabhra, agus ansin ag siúl in éineacht leis an slua chomh fada le Dáil Éireann.

3 lá roimh olltoghchán a bheidh cinniúnach do cur chuige an Stáit i dtaobh tacaíocht chuí d’earnáil na luathbhlianta, naíonraí ina measc, táimid ag súil leis go mbeidh slua mór agus glórmhar in éineacht linn – múinteoirí, bainisteoirí, tuismitheoirí agus fiú páistí, le réiteach inbhuanaithe a éileamh ar an rialtas nua ar an ngéarchéim san oideachas luath-óige agus sa chúram leanaí. Tá naíonraí mar bhunchloch an chórais oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, agus tá géarghá le maoiniú agus struchtúir Stáit níos fearr le tacú leo.

Cuirfear béim ar na nithe áirithe seo agus muid ag druidim i dtreo Thoghchán 2020:

  • Pá cóir do mhúinteoirí naíonra agus foireann uile na seirbhísí luathbhlianta
  • Feabhas agus forbairt ar earcaíocht agus buaine fostaíochta
  • Fóirdheontais le gur féidir seirbhísí ar ardchaighdeán a chur ar fáil
  • Forbairt ar mhúnla maoinithe a thugann seirbhísí luathbhlianta inacmhainne do thuismitheoirí
  • Próiséas lárnach cigireachta

Ní neart go cur le chéile, agus ba bhreá linn dá mbeadh sibh linn ar an lá, agus dá spreagfadh sibh pobal uile an naíonra le hamhlaidh a dhéanamh.

Mura bhfuil sé ar bhur gcumas bheith ann, is féidir tacú leis an bhfeachtas trí scéal a roinnt ar na meáin shóisialta – cén tionchar a bhíonn ag na coinníollacha oibre san earnáil ort mar fhostaí? Cá bhfuil na bearnaí tacaíochta? Cén tionchar a imríonn seo ar eispéiris na bpáistí? Roinnigí bhur scéalta linn ar Twitter, Facebook agus Instagram, agus bímis le feiceáil agus le cloisteáil ar an lá!

#guthaontaithe #oneunitedvoice