Suirbhé Mother Tongues ar an ilteangachas i measc leanaí óga

Mar 20, 2024

Tá Mother Tongues ag tabhairt faoi staidéar ar an ilteangachas i measc leanaí óga. 

Má tá cónaí ort i bPoblacht na hÉireann nó i dTuaisceart Éireann agus má tá leanbh agat atá idir 0 agus 3 bliana d’aois, ba mhaith leo cloisteáil uait!

Leis an staidéar seo, ba mhaith leo tuairim réalaíoch a fháil ar chúlra agus ar thuairimí na dteaghlach ilteangach in Éirinn. Cabhróidh na torthaí leo dúshláin a bhíonn roimh thuismitheoirí a aithint, mar aon leis na straitéisí a úsáideann teaghlaigh, ionas gur féidir leo tacú leo san fhadtéarma. 

Is féidir tabhairt faoin suirbhé i mBéarla nó i nGaeilge ag an nasc seo.

Mother Tongues National Survey Flyer