Tacaíocht do dhaltaí ón Úcráin san oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta

Fís Gaeloideachas ná go mbeidh fáil ag gach tuismitheoir agus caomhnóir ar oideachas lán-Ghaeilge ar ard-chaighdeán gurb é a rogha é dá gcuid páistí. Tacaíonn muid le naíonraí agus scoileanna ina gcuid oibre le bheith ionchuimsitheach agus freastal cuí a dhéanamh ar gach páiste. 

Tá naíonraí agus scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ar fud na tíre ag cur fáilte mhór roimh pháistí agus daoine óga ón Úcráin, agus ar an leathanach seo gheobhaidh tú naisc chuig na hacmhainní atá curtha ar fáil ag áisíneachtaí éagsúla chun cabhrú le teaghlaigh agus pobail scoile a bheith chomh ionchuimsitheach agus is féidir. Más mian leat acmhainní breise a roinnt nó a mholadh, seol ríomhphost chugainn le do thoil: eolas@gaeloideachas.ie. Déanfar an leathanach seo a nuashonrú go rialta.

Tá Gaeloideachas ag aistriú ár bpríomhbhileoga do thuismitheoirí go hÚcráinis agus tá súil againn go mbeidh cóipeanna clóite ar fáil do na naíonraí agus scoileanna ar fad sna seachtainí amach romhainn.

Suirbhé ar naíonraí agus scoileanna

Acmhainní

TitleSummaryLinkdoc_categories_hfilterdoc_tags_hfilter
SayHi Translate App

Aip saor in aisce Say Hi a aistríonn caint bheo ar an toirt ó Ghaeilge go hÚcráinis agus teangacha eile.  Free app Say Hi that instantly translates spoken Irish to Ukrainian and other …

datheangach-bilingual datheangach-bilingual datheangach-bilingual datheangach-bilingual datheangach-bilingual datheangach-bilingual iar-bhunscoil-post-primary iar-bhunscoil-post-primary iar-bhunscoil-post-primary iar-bhunscoil-post-primary iar-bhunscoil-post-primary iar-bhunscoil-post-primary iar-bhunscoil-post-primary iar-bhunscoil-post-primary iar-bhunscoil-post-primary iar-bhunscoil-post-primary iar-bhunscoil-post-primary iar-bhunscoil-post-primary sa-bhaile-at-home sa-bhaile-at-home sa-bhaile-at-home sa-bhaile-at-home sa-naionra-in-the-naionra teanga-language leibheal-level cineal-type
Teanga ranga do scoláirí Úcránacha

Teanga ranga do scoláirí Úcránacha i nGaeilge agus in Úcráinis

Classroom language for Ukrainian students

Everyday language of the classroom in Ukrainian and Irish.

Початкова школа гелтахту

Інформація для батьків та опікунів  Cúiseanna le bunscoil Ghaeltachta a roghnú – Eolas do thuismitheoirí i nGaeilge agus …

bunscoil-primary bunscoil-primary bunscoil-primary bunscoil-primary bunscoil-primary bunscoil-primary bunscoil-primary bunscoil-primary bunscoil-primary bunscoil-primary bunscoil-primary bunscoil-primary bunscoil-primary bunscoil-primary bunscoil-primary leibheal-levelgaeloideachas gaeloideachas gaeloideachas gaeloideachas gaeltacht gaeltacht
Причини для вибору ірландськомовної середньої школи (Gaelcholáiste)

Інформація для батьків та опікунів Cúiseanna le Gaelcholáiste a roghnú – Eolas do thuismitheoirí i nGaeilge agus …

eolas-information-2 eolas-information-2 eolas-information-2 eolas-information-2 eolas-information-2 eolas-information-2 eolas-information-2 eolas-information-2 eolas-information-2 eolas-information-2 eolas-information-2 cineal-typeaistriu-transitions aistriu-transitions aistriu-transitions aistriu-transitions
Причини для вибору ірландськомовної початкової школи (Gaelscoil)

Огляд для батьків та опікунів Cúiseanna le scoil lán-Ghaeilge a roghnú – eolas do thuismitheoirí i nGaeilge agus …

le-n-ordu-to-order le-n-ordu-to-order le-n-ordu-to-order naionra-preschool naionra-preschool naionra-preschool naionra-preschool naionra-preschool clo-print leibheal-level
Мова, що використовується в ірландських

Інформація для батьків / опікунів Eolas do dhaltaí – …

Язык, используемый в ирландских школах

Інформація для батьків / опікунів Eolas do thuismitheoirí agus caomhnóirí – …

Язык, используемый в ирландских школах

Информация для учеников и студентов Eolas do dhaltaí – …

tuismitheoir-parent tuismitheoir-parent tuismitheoir-parent tuismitheoir-parent tuismitheoir-parent tuismitheoir-parent tuismitheoir-parent tuismitheoir-parent tuismitheoir-parent tuismitheoir-parent tuismitheoir-parent tuismitheoir-parent tuismitheoir-parent usaideoir-user
Язык, используемый в ирландских школах

Информация для родителей/опекунов Eolas do thuismitheoirí agus caomhnóirí – …

Córas Oideachais na hÚcráine

Eolas do …

gaeilge-amhain-irish-only gaeilge-amhain-irish-only muinteoir-teacher muinteoir-teacher muinteoir-teacher muinteoir-teacher muinteoir-teacher muinteoir-teacher teanga-language usaideoir-user
Ukraine Education System

Information for …

The language used in Irish Schools

Information for pupils and …

ucrain-ukraine ucrain-ukraine ucrain-ukraine ucrain-ukraine ucrain-ukraine ucrain-ukraine ucrain-ukraine ucrain-ukraine ucrain-ukraine ucrain-ukraine ucrain-ukraine ucrain-ukraine ucrain-ukraine ucrain-ukraine ucrain-ukraine
The language used in Irish Schools

Information for …

bearla-amhain-english-only bearla-amhain-english-only bearla-amhain-english-only teanga-language
Моя історія | Mo Scéal | My Story | Моя история

Tá an teimpléad seo curtha in oiriúint ó theimpléid aistrithe ‘Mo Scéal’ do pháistí atá ag dul ón réamhscoil go dtí an bhunscoil. Tá sé mar aidhm aige cabhrú leat aithne a chur ar pháistí dídeanaithe as an Úcráin a d’fhéadfadh a bheith ag freastal ar do scoil sna míonna amach romhainn. Tá an fhoirm ar fáil in Úcráinis agus Rúisis …

ar-scoil-at-school ar-scoil-at-school ar-scoil-at-school ar-scoil-at-school cineal-typetumoideachas-immersion tumoideachas-immersion tumoideachas-immersion tumoideachas-immersion tumoideachas-immersion tumoideachas-immersion tumoideachas-immersion

Nuacht is déanaí

Rannta le Chéile don Úcráin

Deis do theaghlagh ar gach aois ón dá thír teacht le chéile ar líne chun rannta & amhráin i nGaeilge & Úcráinis a roinnt agus aithne a chur ar a chéile. Ba mhaith le Glór na nGael cuireadh a thabhairt do theaghlaigh le Gaeilge & teaghlaigh ón Úcráin ar...

Leigh

Tacaíocht do dhaltaí ón Úcráin san oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta

Tá naíonraí agus scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ar fud na tíre ag cur fáilte mhór roimh pháistí agus daoine óga ón Úcráin, agus ar an leathanach seo gheobhaidh tú naisc chuig na hacmhainní atá curtha ar fáil ag áisíneachtaí éagsúla chun cabhrú le teaghlaigh agus pobail scoile a bheith chomh ionchuimsitheach agus is féidir.

Leigh