Products

Cart

Tae & Plé – spás fáilteach agus oscailte ar líne do mhúinteoirí naíonra

by | Oct 2, 2020 | Ginearálta, Muinteoirí

Bhí teacht-le-chéile ar líne ann do mhúinteoirí naíonra ar an 23 Meán Fómhair, agus táimid an-bhuíoch d’fhoireann an 5 naíonra a bhí linn don ócáid. Roinn siad a dtaithí le Gaeloideachas agus lena chéile maidir le filleadh ar an naíonra agus srianta Covid-19 i bhfeidhm, agus so thíos achoimre gearr ar na nithe ar leith a thug siad suntas dóibh, idir mhaith agus dúshlánach:

Ar an iomlán, tá na páistí as-sásta bheith sa naíonra, agus bheith i measc páistí eile. Bhraith siad go bhfuil na páistí níos socair iontu féin i ndiaidh dóibh níos mo ama a chaitheamh lena dtuismitheoirí, agus nach bhfuil an oiread céanna brú orthu ag teacht isteach ar maidin, seans toisc na tuismitheoirí a bheith ag obair ón mbaile.

D’aithin siad go bhfuil sé níos dúshlánaí an cumarsáid céanna a bheith acu leis na tuismitheoirí is a bhí, toisc nach bhfuil cead acu teacht isteach sa naíonra féin. Bíonn an cumarsáid leo ag an ngeata ina ionad, agus déantar iarracht an oiread eolas a chur ar líne do na tuismitheoirí agus gur féidir. I gcás naíonra amháin, a bhfuil beirt fostaithe leo mar thacaíocht ar leith do thuismitheoirí, luadh go bhfuil níos mó dúshláin ná riamh ag roinnt de na teaghlaigh, agus go leor tacaíochta de dhíth.

Tá díomá ann toisc nach bhfuil aon solúbthacht ceadaithe i dtaobh uaireanta ECCE, a dhéanfadh níos éasca dóibh é tús agus deireadh agaithe a chur leis na seisiúin naíonra ar mhaithe le scaradh sóisialta ag an ngeata, mar a dhéantar sna scoileanna. Rud ata dian ar fhoireann an naíonra ná an laghdú ar an am gur féidir a chaitheamh ag plé aghaidh-le-haghaidh lena chéile, agus an bhuairt go bhféadfadh seo tionchar a imirt ar tógáil foirne.

Tá níos mo ama á chaitheamh lasmuigh leis na páistí, agus pléadh an leas a baineadh as deontais le cur leis na spásanna lasmuigh ag na naíonraí – foscadh, bréagáin nua agus eile. Moladh go mbeadh cóta agus buataisí baistí ag gach páiste (chomh maith le hata gréine!) agus luadh go dtugtar tús áite don dea aimsir sa phlean don lá.

Luadh an buntáiste a bhaineann le híocaíochtaí ar líne trí Revolut, a dhéanann an saol níos éasca don naíonra. Rud a ghlacann níos mó ama ná riamh ná an glantachán, agus bhí plé ann maidir le héadaí gléasta suas, le moltaí go gcoinneofar i mboscaí stórála éagsúla iad do na podanna éagsúla, le níocháin níos minice á dhéanamh orthu. Aithníodh gur maith an cleachtas go mbeadh mála araon do gach páiste, rud a thaitníonn leis na paistí féin.

Do na páistí a d’fhill don dara bhliain sa naíonra, aithníodh go bhfuil roinnt den Ghaeilge caillte acu de dheasca an easpa teagmhála leis an teanga le linn tréimhse an dúnta. Níl imní maidir leis, áfach, mar feictear go bhfuil an cur chuige tumoideachas ag cabhrú go mór – rannta, athrá agus spraoi. Rinne naíonra amháin físeáin a scaipeadh go rialta ar na teaghlaigh agus an naíonra dúnta le cabhrú leis an sealbhú teanga agus féachfar ar na físeáin seo a roinnt mar áis do naíonraí agus tuismitheoirí eile.

Táimid an-bhuíoch do Áine, Aisling, Barbara, Cáit, Maebh agus Máire as a gcomhluadar, agus as a dtaithí a roinnt go fial le pobal na naíonraí. Buíochas chomh maith le Conall, aoi beag speisialta a thaitin an naíonra go mór leis anuraidh! Thug sé misneach dúinn i nGaeloideachas cloisteáil go bhfuil ag éirí go maith leis na naíonraí ónar oscail siad arís, ainneoin na dúshláin, agus táimid anseo i gcónaí le cabhrú, oiread agus is féidir.

Beimid ag súil leis an gcéad Tae & Plé eile ar an 21 Deireadh Fómhair, tá clárúcháin ar oscailt anois tríd an fhoirm thíos agus deis ann téama a mholadh.